tisdag 5 juli 2011

Den andra vågen

Ok, tillbaka till politiken. Det senaste inlägget på bloggen kanske förvirrade en del. Men det är som synes så att jag samlar statistik på några typer av luftgevär, och genom att lägga texterna på tre språk, med länkning till filen i fråga med statistik, blir den tillgänglig med sökmotorer, t.ex. Google. Därav tidigare inlägg.

Men de politiska funderingarna snurrar i skallen, och vad jag kom på var en koppling i tiden länkat med politiken. Det är ju så att socialdemokraterna under 30-60 talet steriliserade en massa personer som inte ”skulle få föröka sig”, vid aborter var det regel att sterilisera kvinnor, och man ska ha i åtanke hur många tonårstjejer som under denna tidsperiod blev steriliserade. Då det begav sig var läkares ord i princip ren lag. Siffran på antalet steriliserade uppges till runt 60-tusen, och så vitt jag förstår saken koncentrerade man sig på kvinnor. Steriliseringslagen gällde ända till 1975 men tillämpades sannolikt ganska sparsamt under 70-talet. Alltså uppstod en regressiv befolkningspyramid, eftersom man som ett resultat av alla steriliseringar fick en negativ befolkningsutveckling. Detta uppmärksammade man i mitten på 60-talet och satte då igång med miljonprojektsområdena som ”låg i tiden” med slit-och-släng, samt en import av massor med folk socialdemokratin under Olof Palmes era var sympatiska med. Alltså, på 50-talet var steriliseringsvågen som värst.

Om man förutsätter att det till största delen var kvinnor som steriliserades, leder det till att eftersom varje kvinna för att hålla skulle föda 2 barn för att hålla befolkningen på samma nivå  snackar om kanske 100.000 barn som inte föddes under denna period. I lägger vi nu på ca 25 år hamnar vi i mitten på 70-talet när importen av allehanda personer från hela världen var legal och multi-kulti frodades i de fina nya bostadsområden som just byggts. Men nu importerade man ju inte småbarn under denna period, utan allehanda flyktingar. Ja, egentligen alla som ville flytta hit. Alltså kvarstår en stor del av det ”gap” i den normala befolkningsutvecklingen som man skapat genom steriliseringarna. Alltså kan vi lägga på 25 år till när nästa ”dip” kommer i befolkningsutvecklingen och då är vi uppe i nästan 2010, och vi kan då se att man ånyo öppnat upp portarna för alla slags invandrare. Vi kan kalla det den "andra vågen". Samtidigt har vi fenomenet som åberopats att 40-talisterna kommer gå i pension, och man behöver inte kunna svenska för att torka någon i häcken på långvården.

Där är vi alltså idag med en sanslös invandring i ren desperation. På offeraltaret ligger vår svenska kultur och våra traditioner. Den enda motiveringen som hörs är att ”40-talisterna” behöver någon som torkar dem i häcken på långvården. På samma altare ligger ett lugnt litet land i norra Europa med i det närmaste obefintlig kriminalitet. Vi kan alltså se både muslimer ställa krav på det svenska samhället, och grov kriminalitet börja frodas. Det sociala skyddsnätet som byggts upp utnyttjas till bristningsgränsen och enorma kostnader av de som valt att komma hit samtidigt som polisen står i det närmaste maktlös mot en organiserad undre värld som börjar frodas.

Politikerna, försöker slå i oss diverse lögner som inte lurar någon om man kollar lite. Ett exempel är ”ensamkommande flyktingbarn” som varken är barn eller flyktingar. Man snackar om kulturberikning, nybyggare, integration och diverse nysvenska som gör en illamående. Vidare spelar media med i spelet, antingen för att man har kniven på strupen i form av ”presstöd” eller genom direkta hot. Sanningen börjar nu uppdagas via internet, vilket politikerna inte räknat med. Om de inte gör allvarliga begränsningar för att hindra den grundlagsstiftade yttrande/tryckfriheten på internet kommer detta inom några år bli politikernas ättstupa.
Efter vad de svenska politikerna gjort mot mitt land, hoppas jag att de knuffas utför stupet.

Ok, för någon minut sedan fick jag ånyo en kvittens på hur svensk yttrandefrihet fungerar. I denna artikel i DN, ondgör sig Generaldirektören för Migrationsverket (Dan Eliasson, gammal socialdemokrat), över att inga kommuner vill ta emot de stackars ”ensamkommande flyktingbarnen”, trots statens rundliga monetära ersättning (>1.2miljoner per ”barn” och år). Kommentarer var märkligt nog tillåtna, men eftersom folk blev förbannade och det haglade i massor med kritiska dito, raderades alla kommentarer utan snack, vare sig de uppfyllde kommentarsreglerna eller ej. Suddagumman i Varberg som heter Interaktiv Säkerhet AB blev tydligen överbelastade av kommentarer som ej vad PK. Än så länge tillåter man blogglänkningar, men…

7 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Ironiskt nog hade jag inte haft det minsta emot att man steriliserade samtliga MENA-invandrare 100%. Vilket inte betyder att jag tycker vi skall behålla dem. Dom ska ut ändå men det blir ändå nåt x-antal 100000 som inte kommer kunna fortplanta sig som flugor ens i hemlandet.

Ulmerkotten sa...

@ Robin
Tja, det var ju inte rasistiskt av (s) när man baserat på HSB:s tips steriliserade alla som "inte borde få föröka sig". Och var är alla samer idag? Eller hur Juholt och Sahlin?
De svenska raslagarna var mer långtgående än de tyska på 40-talet. Sterilisiseringslagen gällde till 1975. Men beträffande det lägger man "locket på". Men man sjunger Internationalen och är stolt för sin partihistoria...

Robin Shadowes sa...

Locket på mycket beroende att man vill att dom drabbade skall hinna dö så man slipper betala skadestånd. Det är av samma orsak man deagit utredningen i långbänk.

Johan sa...

Som du kanske har sett, så har den organiserade brottsligheten i Södertälje uppmärksammats en del. Denna har sina tentakler djupt inne i kommunens förvaltning och kontrollerar stora delar av Södertäljes näringsliv.

Hur har det kunnat bli så?

Jo, när det började - och fenomenet var litet - så gjorde ansvariga politiker och tjänstemän ingenting, sedan gjorde man ingenting, sedan gjorde man ingenting, sedan gjorde man ingenting osv - och nu är problemet enormt stort.

Ett problem blir inte enormt stort från den ena dagen till den andra. Problem och missförhållanden tillväxer långsamt och gradvis - tills det är så stort, att det inte längre är möjligt att blunda för.

Om man inte stämmer i bäcken - så får man tampas med en brusande älv.

Så har svenska politiker förhållit sig till invandringspolitiken. Man har gjort ingenting, sedan har man gjort ingenting, sedan har man gjort ingenting, sedan har man gjort ingenting osv - utöver att ösa skattemedel till invandringen.

Man har haft föreställningen, att om man bara öser riktigt mycket bidrag över dem, som invandrar - och kväver all kritik från svenskarna - så fixar det sig säkert.

Nu är problemet enormt stort...

Du skriver: "muslimer [ställer] krav på det svenska samhället, och grov kriminalitet börja frodas. Det sociala skyddsnätet som byggts upp utnyttjas till bristningsgränsen och enorma kostnader av de som valt att komma hit samtidigt som polisen står i det närmaste maktlös mot en organiserad undre värld som börjar frodas"

Hade du föreslagit Olof Palme, som sparkade igång utvecklingen (i slutet av 60-talet), att det skulle gå så här, så hade han avfärdat dina farhågor och sagt, att man givetvis inte skulle tillåta en sådan utveckling.

Hade du frågat politiker och tjänstemän för tjugo år sedan - så hade de avfärdat farhågorna och sagt, att man givetvis inte skulle tillåta en sådan utveckling.

Hade du frågat politiker och tjänstemän för tio år sedan - när jag frågade och framhöll, att utvecklingen i Sverige verkade pga. den unika invandringspolitiken vara en färd utan vare sig kompass, ratt eller broms - så avfärdade de farhågorna och sa, att man givetvis inte skulle tillåta en sådan utveckling.

Frågar du politiker och tjänstemän idag - om t.ex. kriminaliteten i Södertälje - så avfärdar de farhågorna och polisatrappen Karin Götblad framhåller, att det kommer att ta lång tid att fixa, men givetvis kommer det att gå på sikt.

Den svenska invandringspolitiken är resultatet av svenska politikers oförmåga att tänka långsiktigt och oförmåga (och ovilja) att förutse problem med den egna politiken.

-----

Är det alltför skrämmande för dig att inse, att svenska, okunniga politiker saknar både erfoderligt omdöme eller kunskaper?

Vad ser du, när du tittar på t.ex. Juholt, Sahlin, Olofsson, Fridolin osv? Ser du personer, som verkar omdömesgilla och kloka? Ser du välutbildade, livserfarna och förtroendeingivande personer?

Och om du inte ser det... varför är du så angelägen att konstruera någon slags rationell förklaring till den världsunika svenska invandringspolitiken??

Eller vad ser du, när du tittar på Karin Götblad?

I vilka andra länder kan en förskollärare (I kid you not) läsa ngr. poäng juridik, gå en s.k. polischefsutbildning och sedan bli utnämnd till chef över Stockholmspolisen med noll - jag upprepar noll - egen erfarenhet av att arbeta som polis?

Den svenska doktrinen om allas lika värde... en förskollärare är en lika bra polischef som en polis... en outbildad broilerpolitiker är lika bra beslutsfattare som någon annan...

Ulmerkotten sa...

@ Johan

Jag tror grundfelen man har gjort och gör, är tre saker;
För det första plockar man in åt helsike för många invandrare generellt. Den mängd invandrare som kommit till detta land kan omöjligen integreras i det svenska samhället, det för med sig enorma kostnader och belastar hela det sociala systemet. Det pratas om kostnader på minst 50 miljarder, vilket torde vara i underkant. Alltså betydligt mer än vad hela svenska försvaret kostar.

För det andra plockar man in fel personer; det är ingen arbetskraftsinvandring, utan lågutbildade (om de ens har någon utbildning), och lycksökare från för oss mycket främmande kulturer och religioner. Att de har svårt att integrera sig i det svenska samhället är då givetvis en självklarhet. Snittiden ligger idag på snart 10 år för de som kommit hit innan de får ett arbete, och då har man väl sannolikt bara räknat de som är i arbetsför ålder. Detta måste även vara beräknat på de som kom hit för en massa år sedan så siffran kan komma att bli ännu sämre. Jag räknade lite på "ensamkommande flyktingbarn", och konstaterade att om de blir en god affär före pensionsåldern är det ren tur.

För det tredje är det stora problemet att man inte försöker integrera de som kommer hit. Man tillåter dem att bosätta sig med landsmän av samma kultur, språk, religion och bakgrund. Alltså finns inget som helst incitament att integreras. Det handlar enbart om autonoma områden med stor segregering. Givetvis med egna regler och ofta i konflikt med andra grupper som man tagit med sig, samt ingen respekt för svenska lagar.

Alltså, ovanpå detta ska vi svenskar tro att det inte finns några problem, inga kostnader, ingen invandringsknuten kriminalitet, och ha acceptans för multikulti, och se det som berikning av nybyggare. Man blir kräksnödig.

Och det skulle förvåna mig om vi inte efter sommaren får en ny lag som ger Migrationsverket rätt att plocka ut "flyktingbarn" i de kommuner man vill.

Götblad? Jamen, hon är ju kvinna!

Johan sa...

"Snittiden ligger idag på snart 10 år för de som kommit hit innan de får ett arbete"

Med "snittiden" avses MEDIANEN - man kan utgå från, att de som inte hittat ngt arbete på 10 år aldrig någonsin blir anställningsbara (eller eftersträvar ngt vitt arbete).

"För det tredje är det stora problemet att man inte försöker integrera de som kommer hit. Man tillåter dem att bosätta sig med landsmän av samma kultur, språk, religion och bakgrund.."

Problemet är, att de metoder som skulle krävas för hindra det, knappast är acceptabla för särskilt många. Man skulle alltså FÖRBJUDA folk att bosätta sig var de själva föredrar - baserat på deras "kultur, språk, religion och bakgrund".

Danska politiker aviserade väl tankar i den vägen - men jag vet inte om det blev ngt utöver snack?

Jag är f.ö. skeptisk till att, det skulle befrämja integrationen, om det fanns ca. 30% icke-etniska svenskar i alla bostadsområden - en siffra som sedan skulle öka till 40% och sedan 50% osv allt eftersom svenska politiker importerar fler bidragstagare.

Däremot skulle förmodligen medelklassen göra revolt, när den utsattes för grov brottslighet, skottlossning m.m. i sina f.n. rel. lugna bostadsområden.

"Götblad? Jamen, hon är ju kvinna!"

Det finns en hel del kvinnor i Sverige, som - i likhet med Götblad - har befodrats l-å-n-g-t över sin kompetensnivå.

"det skulle förvåna mig om vi inte efter sommaren får en ny lag som ger Migrationsverket rätt att plocka ut "flyktingbarn" i de kommuner man vill"

Fullt möjligt - i synnerhet om Reinfeldt söker samarbete med miljöpartiet.

I likhet med andra gröna partier attraherar det svenska miljöpartiet personer, som rent generellt ofta förespråkar, att man hänsynslöst kör över befolkningen och tillgriper tvångsmetoder.

Ulmerkotten sa...

@ Johan

Javisst! Att ta till median är ju ett sätt at ljuga med statistik i detta läge. Sannolikt vet politikerna inte skillnaden. Men det döljer dem som kommit hit och aldrig kommit i arbete. Hade man ört medelvärde hade kanske siffran blivit ännu högre, och dessutom ska vi komma ihåg att vi pratar om "hittills". Alltså, de outbildade personer från MENA som kommer hit idag, och inte integreras, ingår inte i statistiken.

Jäpp, man borde förbjuda de som kommer till detta land att bosätta sig med "likar" Det borde man förbjuda eftersom det inte leder till integration utan just segregation. Men grundproblemet är att invandringen måste ner till en nivå som går att hantera och integrera.

Yes, Götblad är kvinna. Är det någon som tror att en man med hennes poliserfarenhet och bakgrund skulle ha fått jobbet. Ren politisk jämställdhetskvotering baserat på kön alltså.

Det sitter f.n. någon utredare och filar på ett förslag hur migrationsverket ska kunna tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Jag vill minnas att det skulle vara klart i September. Eliasson är desperat, och Billström kan inte svänga partipiskan längre. Alltså blir det lag. Trots det grundlagsstadgade självstyret för landets kommuner.