fredag 1 juli 2011

Sanningen blir allt mer uppenbar


I januari 2010, alltså före valet antogs en lag om ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk”. Mitt förra inlägg var angående att Östhammars kommun blivit ett ”finskt förvaltningsområde”. Formuleringen är mycket missvisande, men det intressanta är att man genom ett riksdagsbelut (alltså nu en lag), tvingar namngivna kommuner att vidta vissa åtgärder för att stödja minoriteter och minoritetsspråk. Östhammars kommun är alltså en sådan kommun som måste införa åtgärder för detta för att uppfylla lagen.
För det första är det så att kommunerna enligt grundlagen har självstyre. Det innebär att riksdagen inte får stifta lagar som har med kommunernas styrande att göra. Men det är precis det man gjort i detta fall och det borde alltså vara ett fall för JK eller KU.

Vidare frågar man sig vad man vill uppnå med denna lag? Idag pratar man ju en del om att ”integreringen har misslyckats”, beträffande personer som kommit till detta land och det är uppenbart att så är fallet med kravaller, bilbränder, våldtäkter, gängstrider, bomber, hedersmord, organiserad kriminalitet o.s.v. Det är alltså helt nya fenomen, som givetvis funnits i Sverige tidigare men i mycket liten omfattning, men som nu skjuter i höjden och överrepresentationen bland invandrare idag beträffande dessa brott är mycket påtalande. 

Vidare har man ju inte avsett att integrera de som kommit hit utan tillåtit dem att bosätta sig i de gamla miljonprojektsområdena bland andra med samma bakgrund språkligt, kulturellt och religiöst. Alltså är det frukterna av en för stor invandring, av personer med främmande kultur och värderingar, samt bosättning bland likar, som ställt till de problem vi har idag.
Men framför allt är det faktiskt politikernas inställning som är grundproblemet, man svamlar fortfarande om ”berikning”, ”multikulturellt samhälle”, och liknande saker trots att bevisen är, och har varit uppenbara att det inte fungerar. Det har aldrig och någonstans i världshistorien fungerat, och bevis på att det inte kan eller kommer att fungera är hur många som helst, i synnerhet om religioner är inblandade. Detta har alltså Sarkozy, Cameron och Merkel sedan en tid konstaterat, emedan våra svenska politiker vägrar envist att se fakta, verkligheten och ej heller åtgärda problemen.

Alltså är grundproblematiken integration. Politikerna har tydligen inte förstått att ett multikulturellt samhälle är dömt att misslyckas och leder till stor brottslighet och olika konfrontationer. Det går inte att kräva att medborgarna i ett land, alltså de som har sina rötter i landet och vars förfäder byggt upp detsamma, ska acceptera att saker ändras och att de i vissa fall ska ändra på saker som funnits i generationer. Ej heller är det accepterbart att de som kommer till, i detta fall Sverige, ska få ekonomiska fördelar eller ha andra fördelar som landets medborgare inte har. Fundamentet är att man anpassar sig dit man kommer, och i synnerhet måste man lära sig språket i det land man kommer till. Ovanpå det är det idag och enligt lagen ovan så att kommunerna ska anpassa sin verksamhet till de som har kommit till detta land. Det är uppenbart så att man försöker radera ut den svenska kulturen och våra traditioner till förmån för de som kommer till vårt land. Vi svenskar ska ta hänsyn till, bli berikade, och glädjas över att se våra egna traditioner och vår egen kultur bli ersatt av en dekokt av kulturer och religioner som kommer från för oss vitt främmande länder, och då i synnerhet från MENA-länder. Vi ska skämmas för vår historia, vi ska skämmas för vår kultur, vi ska skämmas för våra förfäder, vi ska skämmas för våra traditioner och med öppna och naiva armar tro att ett utopiskt mångkulturellt och mångreligiöst land ska fungera. Vi ska lita på politikerna som vet vårt bästa, trots att de redan har början till facit i brottsstatistiken och i de mångkulturella förorterna. Hur länge ska detta lands befolkning låta sig luras?

Som jag skrev tidigare; major Vidkun Quisling i Norge förrådde Norge för att han trodde nazismen skulle vara bra för Norge som land, kanske även med egen vinning i sinnet. Våra politiker i Riksdagen idag kan rimligtvis inte tro att den invandringspolitik de för är till något annat än stor skada för Sverige som land. De har fakta, de har brottsstatistiken den har outtömliga resurser i form av skattepengar för att dölja vad de håller på med och ordbajsar duktigt i Riksdagen, och fortsätter på samma spår utan att skämmas. Quisling är epitetet för landsförrädare – det svenska politikerna inom sjuklövern är i min bok inte bättre än Quisling. Och skadan de ställer till är i många fall irreparabel.

Inga kommentarer: