lördag 16 juli 2011

Kvinnlig Zlatan?


Man blir lite trött på PK-nissarna. Alla ska dra sitt strå till stacken med påhittiga förslag om hur man ska försköna förorternas betongghetton, eller få ut invandrare i arbetslivet. Det senaste jag råkade se på PI, var att två moderata politiker tyckte att ”det behövs en kvinnlig Zlatan”. De har reagerat på att det inte finns några tjejer med utländskt ursprung eller utseende i svenska damlandslaget.

Om vi nu drar oss till minne texten i Lilla Saltsjöbadsavtalet, så lyder första stycket;
 - Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet.”, alltså journalisters förhållningsorder. Nu har vi alltså damlandslaget, och de ska ju vara idoler och förebilder för tjejer, och hur rätt ur PK-synpunkt är det då inte att efterlysa en kvinnlig Zlatan? Men nu uppstår ju en form av konflikt, mellan dels västerländskt tänkande och kultur, med jämställdhet som en av politikernas snuttefiltar.

Å andra sidan är ju en av ledstjärnorna i det multikulturella flummeriet att man ska ha en blandning av olika kulturer, åsikter, religioner o.s.v. och alla ska leva tillsammans i ett lyckligt paradis. Alltså ska man inte på något sätt integrera de om kommer till detta land, utan acceptera dem som de är och vara berikande med de vanor och den kultur de för med sig. Så konflikten som uppstår, är ska man integrera de som kommer hit till svenska tänkesätt och värderingar eller ska man låta de som kommer hit skapa autonoma kulturer och religioner inom landet. I mångt och mycket står man alltså inför en paradox. Vad som är accepterat inom en för oss främmande kultur, kan strida både mot vår kultur och även direkt mot svensk lagstiftning. Ett exempel är ju "hederskutur", enligt vilken det är legalt att ta personer som förnedrat familjen av daga, alltså mörda dem.

Så varför vill man nu se en kvinnlig Zlatan? Ska man integrera de som kommer till detta land eller inte? Att tvinga dem till integration är direkt emot multikultisamhället, och skulle betyda att man på svenskt PK-manér kvoterade in en viss mängd invandrare i landslaget. Fotbollsskickligheten får då stå i andra rummet, det viktiga är givetvis ur propagandasynpunkt att man har ett ”rätt” sammansatt lag. Precis med samma logik som vissa politiker vill kvotera in kvinnor i bolagens styrelser, skicklighet och kunskaper är då inte det viktiga, utan just kön. Det andra, alltså multikultisamhällets princip är ju att man låter de kvinnor/tjejer som inte vill spela fotboll slippa. Det är kanske mot deras kultur, religion, eller sedvänjor som de ska ”berika” oss med, och följaktligen får eller vill de inte spela fotboll.

Så jag har lite svårt att få ihop logiken i det politikerna skriver i artikeln. Ska de integreras, så är det väl bara att kvotera in några invandrare – ska de inte integreras, utan vara ”berikare” så finns ingen som helst anledning att efterlysa en kvinnlig Zlatan.

Inga kommentarer: