tisdag 26 juli 2011

Finn ett rätt!


Martin Peterson (MP), anser att SD är rasister (länk). Han grundar det på lite löst svammel, utan verklighetsförankring, och gör diverse kopplingar till historiska saker, i synnerhet nazism. Givetvis ser han en koppling mellan SD och idioten i Norge.
Det finns ju bilder som heter ”finn fem fel”. MP:s artikel borde heta ”finn ett rätt”.

Vi tar hans artikel bit för bit så att det blir solklart hur fel ute han är.
Punkt 1:
Tanken att SD bör behandlas som andra partier bara för att de lyckats ta sig in i riksdagen, oavsett vilka konsekvenser detta har för samhällsklimatet i stort, bör omprövas.”
Ok, han menar alltså att demokratin bör avskaffas. Den bör tydligen ersättas av en enpartistat, där alla är överens med partiledningen. Nordkorea hade just val, och 99.97% röstade på de kandidater staten utsett. Måste vara paradiset för Peterson.

Punkt 2: ”partiets ideologi är oacceptabel och inspirerar till ideologiskt motiverade hatbrott.
Nu har MP inte läst på. Han tror att SD baserar sig på rasistiska grunder, men det handlar om invandringspolitik. Detta är av någon outgrundlig anledning mycket svårt för vissa att förstå, och man gör likhetstecken mellan de som vill minska invandringen och rasism. Detta är rent felaktigt och baserat i en politik som var förhärskande för sådär 30-40 år sedan.
SD inspirerar inte någon till att begå något brott. Däremot har ett flertal hatbrott emot SD-medlemmar utförts trots att de är demokratiskt valda. Vi har sett vänstersympatisörer avsiktligt störa fullt lagliga SD sammankomster och försökt störa SD-möten. Är det demokratiskt? Vad idioter gör har SD ingenting med att göra.

Punkt 3: ” Utgångspunkten för varje diskussion om SD måste vara att partiet vilar på en rasistisk ideologi. I partiets principprogram står att ”Sverige är svenskarnas land”, ”Alla människor är inte likadana”, och ”Låt alla folk vara herrar i eget hus”.”
Nu provar vi läsförståelsen igen – det är en milsvid skillnad på att vara rasist och att prata invandringspolitik. Det är ett rent faktum att personer som kommer till detta land har andra kulturer och religioner. Alltså, det rör sig om antingen en förändring av Sverige, eller en acceptans och samextistens mellan olika kulturer och religioner i Sverige. Att vi skulle totalt förändra Sverige baserat på multikulturalism eller tro att alla kan behålla det de tar med sig hit är slående naivt. Man behöver knappast vara Nobelpristagare för att fatta att t.ex. koranen inte kan ersätta svensk lag, och Cameron, Sarkozy och Merkel har fattat att multikulturalism helt enkelt inte fungerar. Kanske vet MP bättre än statscheferna för Europas största och folkrikaste länder?

Punkt 4: ” Alla som kan läsa, och har ett hum om Europas historia, inser att detta är ett parti som tänker i samma banor som nazisterna runt 1925.
Jäpp, det är bara att läsa. Hur många oliktänkande har kommunismen avrättat under Mao och Stalin och betydligt senare. Vänligen lägg det till last på dagens kommunister. Eller varför inte socialdemokraterna här i Sverige? Ta och kolla vilka det var som tvångssteriliserade ”icke passande raser” ända fram till 1975. Kolla upp hur HSB tipsade om ”folk som inte borde få föröka sig”. Nävisst, Medicinalstyrelsens arkiv är hemligstämplade…

Punkt 5: ” Det är rent nonsens att försöka låtsas att satser som ”Sverige är svenskarnas land”, ”Alla människor är inte likadana” och ”Låt alla folk vara herrar i eget hus” uttrycker något annat än illa förtäckta värderingar.”
Nu läser MP tydligen förtäckta saker och vet. Det handlar om att kulturer och religioner är olika. Jag har själv bott utomlands en massa år samt jobbat med folk från hela världen i stort sett, och det är så att bara inom Europa finns det mycket stora kulturella skillnader. Det betyder inte att någon är bättre eller sämre, utan vi pratar om olikheter som är ett rent faktum.
Näe, nu har jag inte tid att skriva mer, och har citerat största delen av MP:s första del. Men det är en gåta hur MP kan få sådan antidemokratisk smörja publicerad i SvD. Hade jag haft tid hade jag yxat hela artikeln, rad för rad.
Men nu är det så att SvD har bannat denna blogg och länkningen kommer inte att fungera. I yttrande och tryckfrihetens förlovade land. Men det är kanske som MP vill - åsikter som inte passar det politiskt korrekta ska inte få komma fram. Även om det på intet sätt bryter mot lagen eller tidningarnas publicistiska ansvar. Är det man skriver inte PK tillåts det inte. Censur heter det på ren svenska och är det man hade i DDR, och i kommuniststaterna. Här heter det ingenting men är ett faktum.

Inga kommentarer: