söndag 6 januari 2013

Vad är en rättstolk?


Alla människor i detta land ska givetvis ha rätt till prövning och beslut enligt svensk domstol. I detta land gäller svensk lag. I en svensk domstol, och om den de inblandade inte fattar svenska kan jag givetvis acceptera att de har rätt till tolk. Är man dock svensk medborgare pratar man svenska och inget tolkbehov finns. Utländska medborgare som är beroende av tolkar kan ju landet i vilket personen är medborgare i, bekosta tolkhjälp för, eller personen själv. Varför ska svenska medborgare bekosta hjälp till utländska personer som har kommit hit och begår brott? Är brottet grovt och renderar minst sex månaders fängelse ska personen utvisas från landet som regel.
Men i detta land finns det alltså ”rättstolkar”, som man kan läsa om i denna artikel.
Jag fattar inte saken, Ursäkta, du som läser detta må förklara för mig.


Som jag ser det är svensk lag absolut, och må till en del tolkas av domare, men den eller de som ska hjälpa svaranden ska inte tolka lagen Det gör domstolen. Det må vara legalt i andra länder att slå ihjäl kvinnor. Det är det inte här. Att slå ihjäl homosexuella må vara legalt i andra länder. Det är det inte här. Vi har vår lag, och den är absolut och inte tolkningsbar. Rätt eller fel är vad som gäller. I Sverige 2013.

Så vad en rättstolk har för funktion är för mig en gåta. Lagen är absolut och inget att tolka.

7 kommentarer:

Statsmannen sa...

En rättstolk är en tolk som kan översätta juridiska termer till ett annat språk som den svarande kan förstå.

Vad gäller svenska lagar, så är det inte som i den romerska rättstraditionen, det skrivna ordet som gäller. Vi har en rättstradition som grundar sig på landskapslagarna/folkrätt/sedvanerätt som ser till lagens andemening.

Till exempel så brukar man i högre domstolar titta på förarbeten till lagar för att se vilken som var bakgrunden till en lag och vad som var syftet med lagen. Därvidlag har vi också fri bevisföring i svensk rätt till skillnad mot t.ex. brittisk eller amerikansk (USA) lagstiftning, där helt plötsligt faktiska bevis för ett brott kan bli ogiltigförklarade som bevis. Det kan INTE ske i svensk domstol. Alla objektiva fakta ska vägas in i domslutet.

Men som sagt, behovet av rättstolkar torde däremot vara en indikation på att relativt många svarande inte förstår det svenska språket i tillräcklig omfattning för att kunna försvara sig. Av det kan man nog också dra en del slutsatser.

/Statsmannen

Ulmerkotten sa...

Hallå Statsmannen.
Som jag ser det, och beaktandes av att Sverige då inte har den "romerska rättstraditionen", borde det inte alls finns något behov av rättstolkar. Om den anklagade kan framföra sin sak och som sedan översätts till svenska, är det domstolens sak att värdera denna information, och fatta beslut baserat på denna.

Precis som för alla personer som vistas i detta land är de skyldiga att känna till svensk lag. Det behövs alltså ingen översättning av de juridiska termerna. Den anklagade må framföra sin sak sedan är det domstolens sak att besluta hur det överensstämmer med svensk lag.

Sedan vet jag inte riktigt om jag gillar hur det fungerar. Ta Kortedala-fallet, där de som fälls för en mycket grov misshandel döms till lite "samhällstjänst".

Vad döms man till om man kör bil berusad? Bara som jämförelse, och då bevisligen ingen eller inget skadats?

Jag vil inte legalisera det ena eller andra, men det verkar vara en total snedbalans i rättslagstifningen idag enligt mitt sätt att se saken.

Statsmannen sa...

Samhället har ju tolkservice för många funktioner. Skillnaden är att en rättstolk har speciell utbildning för juridiska termer.

För övrigt så torde de flesta människor som beter sig vettigt slippa alla former av erfarenheter med domstolar, oavsett om man har läst lagboken eller inte. Så det är kanske också en indikation på hur vissa individer/grupper beter sig i förhållande till relativt självklara saker i vår kultur.

/Statsmannen

Ulmerkotten sa...

@ Statsmannen

Ja, vissa former av kriminalitet som för mig var tidigare okända, har börjat dyka upp. Jag tänker i synnerhet på en ökad frekvens gruppvåldtäkter, bombdåd,skottlossningar, narkotikasmugging och andra saker som man inte behöver vara lagbevandrad för att fatta dess ursprung.

Så det är klart att dessa gärningsmän behöver rättstolkar. Ingen av gärningsmännen kan ju inse att nämnda saker inte är förenlig med svensk lag, eller hur?

Statsmannen sa...

@Ulmerkotten

Narkotikasmuggling har nog förekommit under hela 1900-talet, ända sen opium användes som medicin.

I övrigt kan jag bara hålla med om att vissa former av brottslighet har blivit mycket vanligare än när jag växte upp.

Eller för att travestera på Jerzy Sarnecki. Anmälningsbenägenheten för spontan skottlossning i bostadsområden har ökat ;)

Framförallt har tidningarnas publiceringsbenägenhet ökat när det gäller brottslighet. När jag växte upp så var tydligen dessa brott så vanliga att det skrevs inte om dem ;)

/Statsmannen ;)

Ulmerkotten sa...

@Statsmannen

Jag vill minnas att man beslagtog 18-20 tom khat 2011. Det är vad man hittade, vad man inte hittade vet ingen.

Ok, så det är bara anmälningsbenägenheten som ökat när det gäller skottlossningar. Hihi...

Javisst publiceringsvärdet har ökat, nerbrända skolor och uppeldade bilar var ju vardagsmat tidigare. Äntligen börjar man uppmärksamma detta ;-)
statistiskt sett är det väl till och med färre än tidigare.

Åldern på misstänkta och dömda brottslingar har även fått en mycket större betydelse. "19-åringen", "23-åringen" o.s.v.
Kanske skulle man plocka in lite statistik så man vet just vilka åldrar man ska akta sig för.


Men media

Anonym sa...

Att tolka betyder samma sak som att översätta, skillnaden är att tolkning görs mer direkt medans en översättning är mer analyserad och precis. Det enda en rättstolk gör i rätten är att tolka, eller om du vill kalla det direktöversätta, allt som sägs i rummet. Det handlar alltså bara om att förmedla språket och inte tolka som i att tyda lagen.