söndag 1 maj 2016

Regeringen prioritet

Vi vet ju redan att officerare och soldater har taskiga löner. Ingångsvillkoren för en soldat är ett rent skämt och det är stor personalbrist i försvaret. Det är en ren självklarhet att man inte lyckas attrahera personal till försvaret och nu vill man ytterligare försämra för försvarets personal (länk).
Man kan givetvis även flytta runt förband efter politiskt godtycke, omorganisera eller splittra som den avgående arméchefen uttrycker på
denna länk. Han vet säkert vad han pratar om.

Slutsatsen är att vi inte har något försvar längre och i desperation över händelse-utvecklingen och allt minskade och minskande anslag är snacket om att gå med i NATO som någon form av räddningsplanka nu när hotet från öst ökar för varje dag.
Men nu gäller ju detta i stort sett inom statliga, landsting och kommunala verksamheter. Poliserna har skamligt låga löner och är för få. Sjuksköterskorna flyr till andra länder och lärarna ångrar sitt yrkesval.
Det finns bara en myndighet som bara behöver berätta hur mycket pengar de vill ha: Migrationsverket. All annan verksamhet är uppenbarligen sekundär och kan skäras på efter behoven som migrationsverket anser sig ha. Eftersom pengarna nu inte räcker avser man även bättra på statsskulden för att kunna finansiera migrationsverkets önskemål samt kapa ner på det verkliga biståndet till svältande i världen.
Regeringens humana politik i ett nötskal, emedan de som byggt upp svensk välfärd ej göre sig besvär på långvården och med fattigpensioner, vi har långa vårdköer och resultaten i skolorna faller i varje pisastudie.

Inga kommentarer: