torsdag 26 maj 2016

Svenska demokratiska systemet är föråldrat

Finns det någon som inte kan finna det fullt logiskt med ett nyval? Enligt den senaste opinionsundersökningen skulle alltså mindre än en fjärdedel av svenska befolkningen stödja den sittande regeringen. Vidare har MP tre ministerposter men enligt samma undersökning mindre än 3% av väljarna bakom sig. Visst det är bara en opinionsundersökning, men det ger en fingervisning om att den politik regeringen för, med stöd av vänsterpartiet inte har något som helst demokratiskt mandat för den politik man för. Inte konstigt att det seglar in ett nytt parti på banan som heter Direktdemokraterna. De verkar inte ha någon politik per se, men vill snarare förändra samhället så att man ska kunna rösta enkelt via nätet i olika frågor. Till viss del kan jag hålla med, och i synnerhet i lokala frågor. Men samtidigt finns det givetvis ett antal frågor som inte lämpar sig för direkt demokratiska beslut det måste man även inse, men det får bli ett annat inlägg på denna blogg.
Jag tittade på regeringens hemsida för att bena ut de olika ministerposterna, och fann en uppsjö med ministrar jag inte ens fanns. Ok, enligt min bok har en minister ett ansvar för ett departement och är statsråd. Nu är det tydligen så att man har en skog med ministrar under varje departement i vissa fall med olika grenar av ett departement. I vissa fall är det uppenbart att det blir krockar mellan olika departement beträffande ansvarsbiten. Vidare är det uppenbart så att man har ministrar för att alla ska bli nöjda och glada. Vad sägs om Aida Hadzialic, vår Gymnasie- och kunskapslyftminister? Har någon hört talats om henne? Hon är i alla fall statsråd. Titta själv på denna länk och försök få en klar bild över vad alla ministrars ansvarsområden är och vad deras arbetsuppgifter är.
Nu kan vi alltså bara vänta på nästa regeringsombildning. Problemet är vi sitter i båten med de demokratiska spelregler som gäller och som uppenbarligen skapades då landet var i behov av en stabil regering för att kunna genomföra en politik under sin mandatperiod. Problemet idag är att vi inte har någon stabil regering eller ens en klar politik att genomföra. Vidare går utvecklingen mycket snabbt och dessutom är det nuvarande systemet baserat på att folk ska kallas till valurnorna vart fjärde år för att välja sina representanter.
Hela problemställningen är mycket komplicerad, och det kommer förr eller senare bli läge att se över hela det demokratiska systemet som uppenbarligen knakar i fogarna och är föråldrat.
Denna morgon tittade jag i Metro. Man publicerade den senaste väljarundersökningen från  Yougov. Nu kommer frågan; vad är det man inte visar på bilden? Ånyo; propaganda är lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar. Kanske Metro kan köra en pudel eller ett hoppsan…men vi har sett det så många gånger förut i media. Senare på dagen i Metro dök det upp en ny stapel till höger, som märkligt nog var högst...

2 kommentarer:

Blogger sa...

Find out how 1,000's of individuals like YOU are making a LIVING by staying home and are fulfilling their wildest dreams right NOW.
GET FREE ACCESS TODAY

Blogger sa...

SwagBucks is an high paying work from home site.