tisdag 4 juli 2017

Eliasson som regeringens sprattelgubbe


 Dan Eliasson är ett vandrande exempel på desperation och rent politiskt tillsatt politruk. Han har inga pengar och kriminaliteten tilltar hela tiden. Våldtäkter, sexuella övergrepp, gängkriminalitet, mord och massor med direkta problem direkt relaterbara till den förda migrationspolitiken är denna och föregående regering direkt orsakande till. Man kan försöka dölja detta, vilket man även gjort de senaste åren men problemet är helt enkelt att importerar man problem och män med en rutten kvinnosyn, kan man knappast förvänta sig annat än de problem vi ser idag.

Nu kommer Eliasson med ett uttalande i ren desperation enligt skandalblaskan Aftonbladet
:” – Mitt råd är att föräldrar gärna följer med sina barn på festivaler. Det är viktigt, säger han och tillägger att det är miljöer där det finns sprit och narkotika.” (länk).
Uttalandet är så idiotiskt. Har föräldrar några som helst polisiära befogenheter? Betalar Eliasson inträdet för föräldrar till konserter och festivaler? Betalar han bensinpengar eller förlorad arbetstid? Tror han att föräldrar har samma musiksmak som sina barn?

Man kan givetvis inte förutsätta att brott ska ske och därför är det givetvis en ren polisär fråga och föräldrar har ingenting med detta att göra. Vidare kanske det finns både alkohol och narkotika, men det är det minsta och rent perifera problemet idag.

Men uttalandet är rent idiotiskt och han försöker som tidigare flytta problemet till andra. I detta fallet föräldrar, som antagligen skulle straffas om de ingriper mot en pågående våldtäkt. Som privatperson har man inga som helst rättigheter, bara skyldigheter i detta samhälle. Som känt är; det är u flickans problem att bevisa att hon inte ville ha sex och våldtäktsmannen kanske inte fattade svenska.

Så givetvis passar det att ha Eliasson som rikspolischef. Nu väntar vi bara på att Ygeman ska bortförklara sexuella övergrepp och våldtäkter med att ”föräldrarna inte har tagit sitt ansvar”.

Nu väntar vi alltså på en rapport från BRÅ om alla sexuella övergrepp, grupp- och gängvåldtäkter. Jag har efterlyst en sådan i flera år, men det sista man hänvisar till är siffror runt 15 år gamla. Denna utredning visade att personer ”utländsk härkomst” hade en överrepresentation när det gäller våldtäkter på ca 400 % (faktor 5). Mot bakgrunden av att man de senaste åren importerat hundratusentals personer och i synnerhet män, med rutten kvinnosyn och från andra kulturer kanske Eliasson borde porta dessa från festivaler och konserter och festivaler i stället för att mena att mena att föräldrarna ska vara skuggor till sina barn.
Rasistiskt? Kollektiv bestraffning?  Kanske, men definitivt verklighetsförankrat och det är faktiskt så att alla har rätt att gå på konserter eller festivaler utan risk att bli våldtagna eller utsatta för att bli antastade.
Men var är statistiken, BRÅ och Eliasson? Kod 291? Vi svenskar har rätt att få veta.

1 kommentar:

Anonym sa...

Man arbetar på problemet och avser att lösa det genom att få ner anmälningsbenägenheten. Ett inslag i detta är att sommarstänga polisstationer.

Listigt.