söndag 2 juli 2017

I det patetiska landet


Den finns en del saker i det svenska samhället man kan uppleva som rent patetiska. Givetvis är det så att det finns olika ansvarsområden och varje tjänsteman ansvarar för just sin bit. Men om man mot den bakgrunden läser media och vad som är problem i samhället framstår en del saker som rent patetiska.

För några dagar sedan var jag med och anordnade en tillställning med dans och alkoholutskänkning.
  Givetvis behövs ett generellt utskänkningstillstånd för den som ska servera alkoholhaltiga drycker och därutöver ett tillstånd för den enskilda tillställningen. Sedan skulle ju dans vara tillåtet, alltså behövdes ett danstillstånd för s.k. offentlig tillställning. Detta skulle godkännas av polisen, kommunen och brandmyndigheten, varför en brandinspektion givetvis var påkallad, med en massa krav och regler. 
En månads ansökningstid efter inlämnad ansökan var knapp tid. Denna ansökan utreddes av en polisjurist. Vidare krävdes specialutbildade ordningsvakter, brandskyddsansvarig och därtill en rad andra restriktioner och avspärrningar. En brandingenjör kom på inspektion.
Att tjafsa med eller ifrågasätta något leder givetvis till att hela tillställningen måste inställas.

Men mot den bakgrunden kan man ställa att vi i detta land har organiserad brottslighet, gängkriminalitet, utanförskapsområden, en skenande sexualbrottslighet och att polisen är underbemannad, sexualbrotten skenar och t.o.m. våldtäkter inte ens utreds och läggs ned. Att ens anmäla ett bostadsinbrott är inte mödan lönt.

Visst, varje tjänsteman har sin lilla intresselåda, och givetvis kom det två inspektörer från kommunen vid tillställningen vi hade för att kontrollera att alla regler när det gäller alkoholutskänkningen följdes.

Men alltså; blir inte hela historien minst sagt patetisk? Lite försäljning av öl och vin behövs det tillstånd för, kontrollanter kommer, man måste ha utbildade proffsvakter, och man måste ha tillstånd för att ha en tillställning där folk vill dansa. Faen vet om det är straffbart att dansa utan tillstånd.
Man kanske skulle fokusera på vad i alla fall jag, definierar som brott och brottslingar, eller?

Inga kommentarer: