onsdag 28 juni 2017

Mitt i den onda cirkeln


Andrea Törnestam (SSU), skriver en artikel om vårdkrisen, och att socialdemokraterna ska ta tag i problemet och lösa det (länk).

Efter lite funderande kom jag fram till att problemställningen är exakt densamma inom hela offentliga sektorn. Vad är den gemensamma faktorn för lärare, poliser, sjukvårdspersonal, militär och alla anställda inom offentlig sektor? Svaret är enkelt; usla löner. Det i sin tur leder givetvis till att de söker sig antingen till andra och privata arbetsgivare eller bara byter yrke. I nästa läge blir det givetvis högre belastning på de som arbetar kvar, vilket i sin tur leder till en värre arbetssituation med hårdare belastning. Givetvis leder detta till att med usla löner och en dito arbetssituation finns det inget incitament att jobba kvar om man inte är tvingad till det rent monetärt, eller inte finner något annat jobb.

Nu är alltså cirkeln sluten vilket i sin tur leder till offentliga sektorn utarmas på kunskap, och personer som vill jobba inom denna. Dåliga löner ger missnöje och att personerna söker sig till andra yrken, vilket i sin tur leder till hårdare belastning för de som jobbar kvar.

Lösningen har ju varit att importera arbetskraft. Man har ägnat sig åt ”valideringar” vilket har lett till en stor mängd inkompetent personal i synnerhet inom vårdyrken (
länk). Man har försökt lura oss med att det är högutbildade som kommer till detta land och som vi behöver för att klara välfärden. En direkt lögn uppenbarligen då utbildningsnivån på de som kommer hit (länk). Man pratar alltså om runt 8 år för de som kommer till Sverige i snitt innan de kommer i förvärvsarbete. När det gäller floden av s.k. anhöriginvandrare vet ingen. Man kan sammanfatta de senaste årens migrationspolitik som en ren katastrof för landet, och det finns givetvis massor med att tillägga om kriminalitet i synnerhet. Malmö är ett utmärkt exempel.
Men hur löser man vårdkrisen? Svaret är enkelt – man höjer lönerna drastiskt för alla vårdanställda. Samma för polis, militär, brandmän och lärare. Någon annan lösning finns inte. Men eftersom invandringen nu kostar enorma belopp finns inga pengar till detta, och runt 50 % av detta lands BNP är inom just offentlig sektor. Alltså sitter man i en rävsax och kan egentligen inte göra ett dyft. Att höja lönerna för en yrkeskategori skulle givetvis leda till lavineffekt.

Hade man i första läget fattat att det varken är högutbildade eller arbetskraft vi behöver, hade problemen varit betydligt mer hanterbara. Det är de inte idag oavsett vilken regering vi har. De två senaste regeringarna har ställt till ett problem som inte lär vara hanterbart inom en mandatperiod. Man har skadat detta land mycket långsiktigt och dessutom importerat kulturer, värderingsgrunder, rutten kvinnosyn och religioner som inte hör hemma i ett modernt västerland.
Man står alltså mitt i en ond cirkel och det finns ingen väg ut.Inga kommentarer: