fredag 23 juni 2017

Löfvén gör en pudel

Nu har Löfvén gjort en riktig groda. Han försöker backa lite halvmesigt med att det skulle röra sig om ett ”långsiktigt mål” (länk).

Problemet är alltså att en barnmorska hänvisar till sin tro som anledning till att inte behöva utföra aborter. Man behöver knappast vara utrustad med många hjärnceller för att fatta att detta är en typisk arbetsuppgift för just barnmorskor. Har man inte fattat det ska man inte söka till denna utbildning i första läget. En polis måste ha körkort, en militär har vapen, och listan kan givetvis göras hur lång som helst. Alltså, passar man inte för ett yrke gör man inte, och anledningarna kan vara många, tro är en anledning. Undertecknad skulle inte drömma om att ta anställning på sossarnas regeringskansli. Även om jag fick anställningen skulle jag behöva spypåsar varje dag.

Men Löfvén går alltså till angrepp på svenska präster, och menar att de ska tvingas vig
a homosexuella. Nu har vi en väsentlig skillnad i yrken; präst är ett yrke som är baserat på just den egna tron och alla präster har rätt att ha just sin tro. Kraven för att bli godkänd präst eller vad som krävs vet jag inte med de som är präster har uppenbarligen blivit godkända för att utöva sitt yrke. Alltså finner jag det inte alls konstigt att det finns präster som vägrar viga homosexuella, och det är deras fulla rättighet.

Men Löfvén ville alltså tvinga svenska präster att viga homosexuella. Var är kraven på jämställdhet inom islam? Var är kraven på att imamer ska viga homosexuella? Var är kraven på kvinnliga imamer? Var är kraven på att kvinnorna ska få sitta bland männen i moskéerna?
Hur kommer det sig att Löfvén anser sig ha rätt att ställa krav på svenska kyrkan, samtidigt som han totalt blundar för dumheter baserade på islam? Jag har tidigare staplat en rad av dessa dumheter i ett antal inlägg och finner inte anledning att göra det igen.

Men varför ska andra religioner än kristendomen accepteras oavsett vilka rena dumheter och knasigheter man hävdar är tro? Är religion någon form av skyddsparaply för logik och utveckling? Islam är alltså en s.k. religion som har en bok som man betraktar som lag och är från 600-talet. Ovanpå detta har vi imamers tolkningar. Man kan förstå om man behöver ett skyddsparaply mot logik så full av dumheter som islam har. Vansinnigheterna står som ”spön i backen”. Paraply är definitivt nödvändigt.

Men Löfvén insåg att han målat in sig i ett ologiskt hörn och försöker bortförklara sig med att kalla det ”långsiktigt mål”. Rent pinsamt faktiskt och han kanske skulle börja titta kortsiktigt i stället och på islamiseringen av detta land och de problem han har importerat som inte hör hemma i detta, eller något modernt västerland.

2 kommentarer:

Anonym sa...

En barnmorskas uppgift tycker jag anges av namnet och är att hjälpa barn till världen och inte avrätta dem. Vi har något som heter samvetsfrihet. 1,5 miljoner svenska barn har avrättats sedan lagen om fri abort infördes 1974. En pågående förintelse.

Angående prästerna så är det svenska kyrkans bekännelseskrifter som skall följas och ytterst Bibeln. Där framgår att äktenskapet är för en man och en kvinna. Det är Guds och naturens ordning som skall välsignas.

Med vänlig hälsning
Janlennart

Ulmerkotten sa...

Hallå Janlennart!
Det var ju en annan aspekt på det hela. Jag är nu inte medicinare, men reagerar dock på ordet avrättning. Jag tror vi får lita på de medicinska experterna som talar om när och av vilka anledningar en abort ska tillåtas. Till saken hör även att vi numera har ett stort antal våldtäkter, även med prefixet "grupp". Man kan knappast anse det vara avrättning att efter sådana brottslig handlingar anse att det är avrättning att sätta i abortpiller.
Vidare ska man veta att fram till 1974 hade man en steriliseringslagstiftning, som i huvudsak bestod av två delar: För det första tvångssterilisering av alla som av olika anledningar inte skulle få föröka sig. Fråga dig gärna vart samerna tog vägen. Denna lagstiftning var i stort sett rasbaserad på grunder som Herman Lundborg drog upp.
För det andra var det regel att kvinnor (till 1974) skulle steriliseras om de genomgick abort. Anledningen var enkel; den kvinna som inte var villig att ta hand om sin avkomma hade inte heller rätt att föröka sig. Även detta en rasbiologisk ståndpunkt som gällde, som sagt till 1974 i lag.

Jag anser att präster må göra som de finner gott enligt sitt samvete och övertygelse. Är de vigda präster tycker jag inte man ska ha rätt att tvinga dem till att viga samkönade om de anser att det strider mot deras tro och övertygelse.
Ej heller ska någon hindras att bli vigd till svensk präst om man har denna åsikt, och jag har full respekt för att man anser att man refererar till och tolkar Bibeln på detta sätt. Men det är inte min sak att bedöma eller tolka denna skrift.

M.v.h.

Ulmerkotten