lördag 3 juni 2017

Hur mycket demokrati är kvar?


 Nu kanske de som av gammal vana alltid röstat på moderaterna kanske börjar fatta att de ”nya moderaterna” är till ren skada för landet. ”Öppna Era hjärtan…” enorma kostnader en enorm ström med ekonomiska migranter, tiggare snart i vartenda hörn, eskalerade kriminalitet över hela landet, utanförskapsområden och en ekonomi som lånar pengar under en högkonjunktur. Men visst, bor man på Lidingö, Danderyd eller i Djursholm har man ju varit skyddad från vad politikerna ställt till med de senaste åren. Det drabbar inte oss…(länk), tills dess s.k. EU-migranter nu slagit sig ner på deras golfbana. Lite tragikomiskt faktiskt.

Kanske på samma sätt som LO-medlemmar har börjat fatta att import av outbildad arbetskraft som kan ta just deras yrken drabbar dem.


Eller kanske alla har märkt att hela svenska välfärden är ett minne blott. De klassiska sakerna som gäller ett välfärdssamhälle med bra skola, äldrevård, pensioner, en fungerande polis och ett försvar är ett minne blott. Det sociala nätet som man en gång byggde det svenska folkhemmet på är raserat.


Man kanske röstade på Alliansen som idag är en konstellation i upplösning och utan en politik som någon kan tro på. Eller kanske på miljömuppar som menar och tror att den skillnad detta lilla land gör globalt har någon som helst betydelse. En form av naiv Palme-politik. Eller kanske Löfvéns parti som prostituerar sig med just miljömupparna för att inneha statsministerposten och ha makten och stöder sig på kommunisterna.


Svensk politik har blivit en soppa. Decemberöverenskommelsen. Finns det en enda väljare som röstade 2014 som hade en aning som kunde ana eller föreställa sig hur maktbalansen skulle bli efter valet eller vilka som skulle regera eller med vilka? Knappast.


Man kan fundera lite på vad en demokrati egentligen är. Det betyder alltså egentligen ”folkstyre”, och vi har alltså representativ demokrati i detta land. Läser vi i grundlagen finner vi denna text avseende statsskickets grunder:
”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.”.


Min kommentar är att den kommunala självstyrelsen är i praktiken upphävd med partipiska eller lagar. En stor del av makten i detta land utgår inte längre från folket, utan från EU. Folkomröstningar är bara att glömma, dessutom är de bara rådgivande.
Så lille medborgare - hur mycket demokrati är det kvar?


Inga kommentarer: