onsdag 7 juni 2017

Skäms Stadsmissionen!


Stockholms Stadsmission vägrar alltså att ta emot 85 000 kr från SD för att SD:s ”…verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn.”. (länk)

Det första jag kommer att tänka på är att det rör sig alltså om en ren gåva, ingen motprestation eller villkor för donationen.
Det andra är givetvis hur man kan påstå att SD skulle ha en verksamhet eller målsättning som strider mot Stadsmissionens människosyn. Vad stadsmissionen har för människosyn är dock inte nämnt men jag finner inte att SD skulle ha en märklig, extrem eller ens konstig sådan. Detta i synnerhet som vi pratar om 20-25 % av väljarkåren.

Jag hade haft förståelse för om det handlat om pengar från någon form av olaglig verksamhet, men inte en donation från ett politiskt parti som sitter i Sveriges Riksdag.

Alltså frågar man sig om Stadsmissionen är ute efter att få politiska poänger och göra dito ställningstaganden, eller om de finns för att hjälpa hemlösa.
Björn Söder skriver på FB: ”Hoppas att våra fattigpensionärer läser detta. Skamligt, Stadsmissionen!!”. Man kan bara instämma.

Inga kommentarer: