måndag 24 juli 2017

Transportstyrelsen


Alla oppositionens partiledare verkar ha uttalat att man är redo att rikta ett misstroendevotum mot regeringen Löfvén, med anledning av skandalen i Transport-styrelsen.
Men nu uppstår givetvis problemet att alla enskilda partiledare uttalat sig i frågan, vilket i sin tur innebär att man inte ser konsekvensen av ett sådant misstroendevotum. Men varje parti måste givetvis ta avstånd och göra en markering för att vinna politiska poäng. Om samtliga andra partier skulle ställa upp på ett sådant misstroendevotum kommer det att resultera i ett nyval.
Ovanpå detta har vi den senaste undersökningen av Sentio, med 26 % för SD och större än socialdemokraterna. Blir det nyval, samt även baserat på det faktum att denna undersökning gjordes innan Transportstyrelseskandalen, kan man gissa att detta ytterligare skulle tillföra SD väljare.
Detta törs man givetvis inte riskera, och med stor sannolikhet kommer i stort sett alla partier backa från ett misstroendevotum når det kommer till Riksdagen. Även om SD tar upp detta kommer sannolikt de flesta partier "avstå" för att inte riskera en regeringskris.

Läser man artiklarna om själva skandalen slås man av två saker: För det första att de besparingar man lagt på Transportstyrelsen (och andra myndigheter), med sannolikt var direkt triggat av de akuta kostnader som det sanslösa flyktingmottagandet orsakat. Man verkar i det närmaste varit desperat och beordrat alla myndigheter att spara sanslöst helt oavsett konsekvenserna d.v.s. att man bröt mot lagar, regler och instruktioner. Alla inblandade som ifrågasatte detta skulle tystas. Vi pratar alltså om ett direkt ministerstyre av olika statliga myndigheter. Det är alltså helt uppenbart att så varit fallet och Transportstyrelsens styrelse enbart följt de direktiv man fått från regeringen. Mycket smutsigt och förbudet enligt lag.

Det andra är att man fokuserar på när olika personer blivit informerade. Löfvén skulle ”ha blivit informerad tidigare”. Allt detta är givetvis rent strunt. För det första kom alltså direktiven direkt från regeringen, och vidare är det helt sekundärt när ministrar fick informationen. Det är ett enkelt faktum att ingen reagerade eller agerade. Löfvén hävdar (enl. DN) att han fick informationen i januari 2017. OK, vad spelar det för roll? Vad gjorde han? Han har haft ett halvår på sig att reagera och åtgärda problemet. Vad har han gjort? Nada. Detsamma gäller alla andra ansvariga ministrar, de har inte rört ett finger för att sätta stopp för denna uppenbara läcka och det är helt sekundärt när de fick kännedom om vad som hände eller händer. Ingen har reagerat eller gjort något. Så nu kan vi alltså dra slutsatsen att Transportstyrelsen agerade enligt och på regeringens order.

Hela historien stinker riktigt illa men det är mycket osannolikt att det blir ett misstroendevotum. Det törs man inte, då alla fattar att SD kommer bara gynnas av den regeringskris med nyval som då förestår, sannolikt med SD som största parti efter ett nyval.
Alltså kommer det sannolikt bara bli KU, vilket är en politiskt sammansatt domstol, som sannolikt kommer pricka inblandade ministrar för ministerstyre. Sedan låter man lite vatten rinna under broarna och saken är utagerad om några månader.

Inga kommentarer: