måndag 10 november 2014

Att ta en orm vid sin barm

Som jag tidigare påtalat är propaganda lika mycket vad man inte berättar som vad man berättar. I svenska media hittar jag inte en rad om att Boko Haram sprängt en skola i Nigeria i luften med en själmordsbombare så att runt 50 barn dött och minst lika manga personer skadats. Men det kan man läsa i Badische Zeitung på denna länk.
Att berätta detta i Sverige är inte PK. Ju mer negativa saker som kommer till medborgarnas kännedom och är kopplade till radikala muslimer ju sämre är det. Man hittar massgravar på ickemuslimer som mördats av IS, småflickor som kidnappats och sedan sålts av Boko Haram, kan se videofilmer på hur man skär halsen av hjälparbetare och journalister och samtidigt snackar våra politiker lite lamt om vad man ska göra för att förhindra ”svenskar” för att åka till länder de flytt från för att delta i jihad. Sannolikt blir det väl någon utredning som kommer ta några år, och därefter hoppas man kunna begrava frågan i glömskans sophög. Detta är ett klassiskt agerande och man är livrädd för att snabbt och konkret fatta beslut. Konsensus är ett mantra i detta land och direkt handlingsförlamande.
Sannolikt är det även så att man är rädd för att stöta sig med alla muslimska väljare. Man delar ut svenska medborgarskap som konfetti och om man kraftfullt agerar kan man ju stöta sig med denna numera stora väljargrupp.
 
Alltså kör man med dimridåer, där man först inte berättar enligt ovan vad radikala muslimer håller på med. Det medborgarna inte vet lider de inte av, ej heller ligger det till grund för deras åsikter.
Vart tog den arabiska våren vägen förresten? Kanske någon PK-politiker vill förklara den frihet som kristna nu har i Syrien, eller hur de vårliga knopparna springer ut från Boko Haram och IS
.
 
Jag finner enbart tidsmässiga skillnader mellan nazism och fundamental islamism. Det var nämligen så att ett mycket litet fåtal av den tyska befolkningen kände till förintelselägren, man trodde det var arbetsläger. Dessutom var det världskrig, och raslagar var legio. Raslagarna i Sverige var minst lika långtgående som de i Tyskland under kriget, men här steriliserade vi i stället för att ha förintelseläger. Man må även veta att rasbiologi var en accepterad vetenskap när det begav sig för knappt 100 år sedan. Googla gärna på ”Herman Lundborg”, och läs hans publikationer.
 
Men de fundamentala islamisterna är inte rasister eller nazister. Men det står i klartext i koranen att alla otrogna ska dödas, och den muslim som dör för att försökt döda otrogna kommer till paradiset och blir där rikligt belönad.
 
”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.
Koranen, Sura 47:4

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är egentligen skillnaden på en moderat muslim och en islamist?

- Jo, islamisten hugger gärna själv huvudet av dig medan den moderate muslimen istället gärna ser att islamisten gör jobbet.

Ulmerkotten sa...

jag tror inte man ska grovt generalistera. Men tanken har slagit mig åxå. det är ett rent faktum att muslimska lander inte gör ett piss åt de rabiata islamisterna. Om deras tolkning av koranen är felaktig borde väl länderna reagera och sätta stopp för dem. De förstör ju för alla muslimer i så fall.
Men inte ett knäpp - huvudet ner i sanden med lite beklaganden på sin höjd. Lyfter Saudi Arabien ett finger mot IS? Nix.

Anonym sa...

Jag håller med om att det är en generalisering men ibland kan den fylla funktionen just av tvingande reflektion när den skall bemötas.

En annan generalisering:

Inget land i världen uppskattar muslimsk invandring.