torsdag 20 november 2014

Research- och grävargruppen borde fängslas

"Researchgruppen" har alltså gjort vad jag betecknar som grovt olaga dataintrång. Man har avsiktligen och i massor med fall kopplat personers nätidentiteter med deras e-mailadresser. Detta är inget annat än ren hacking och berör alltså massor med personer. Sådan verksamhet som jag ser det är rent straffbar och ska kallas för grovt dataintrång, då det görs av rent politiska syften och vidare när det gäller så många personer.
Uppgifterna man baserat på detta dataintrång har man sedan fört vidare eller sålt till Expressen, som ägnade sig åt två direkt olagliga saker samt vad som kan betraktas som rent vedervärdig pressestetik.
Det olagliga bestod i att man utan personers vetskap filmade dem och i deras hem. Detta är direkt olagligt. Vidare publicerade man dessa filmer på internet, helt utan personernas medgivande. Vidare ägnade man sig åt rent förtal, eftersom man inte citerade det personerna skrivit utan förvanskade texter och ord och ryckte ur dem i deras sammanhang. Det är inget annat i min rättsbok annat än lögn och förtal. När man sedan gör det i, och för en dagstidning som läses över hela landet är saken ännu allvarligare, då syftet var antingen rent politiskt eller för att tidningen skulle sälja så många exemplar som möjligt ägnar man sig alltså åt vad jag kallar för direkt politisk eller ekonomisk prostitution.

Ovanpå detta, och som Expressen själva stipulerar i sina pressetiska reglar, ska man ge de man på detta sätt avslöjar eller ”hänger ut” möjlighet till genmäle eller att försvara sig. Detta hände inte, utan som den vedervärdiga skandalblaska jag anser Expressen är, publicerades allt ovanstående så fort man kunde.
Nu har alltså Researchgruppen blivit nominerade till Stora journalistpriset. Min åsikt är att de borde nomineras till ”Lilla fängelsecellen” av juridiska myndigheter för vad jag anser var direkt olagligt.

Men man kan (givetvis under SVT-kultur, ett typiskt PK-media du lille medborgare ska betala för), läsa att My Vingren (Researchgruppen), säger (
länk) ”Faktum är att i den granskning som vi är nominerade för, har vi granskat alla valbara politiker som ställde upp i samtliga landsting, riksdag och kommunalval, oavsett parti.”
Detta är en ren lögn- det är ett rent faktum.
Slutligen ska vi ställa oss frågan vilka som betalar för Researchgruppens verksamhet, och varför deras verksamhet inte beivras av åklagare. Min åsikt är att de sedan länge borde få titta ut genom ett fönster med galler. De och Expressens ”grävargrupp” har inte bara gjort sig skyldiga till direkta olagligheter. Det allvarligaste är att de är ett hot mot det demokratiska systemet, och den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra sagt! Som vanligt! /V