måndag 3 november 2014

Förtroendeundersökning?

Jag fattar inte meningen med förtroendeundersökningar gällande partiledare. DN blåser på stort med att Annie Lööf skulle ha gått framåt fantastiskt (länk).

För det första fattar jag inte vad sådana här undersökningar syftar till, ska det vara benägenheten att inom den egna väljarkåren kryssa partiledaren, eller vad? Vidare är problemet att vi inte vet hur väljarsympatierna svängt efter valet, vilket i sin tur givetvis påverkar synen på partiledare rent generellt. Det betyder att man inte vet vilken bas man står på. Som lök på taxen framgår det inte hur undersökningen gjorts, och vidare snackar man om telefonintervjuer. Alltså har man ytterligare felkällor eftersom allt fler går från fast telefon till mobil i synnerhet bland yngre. Givetvis under förutsättning att man slumpat ut bland de som har fast telefoni, men det nämns inte heller. Sedan var det olika s.k. vägningar man brukar göra för att kompensera det statistiska underlaget. Om t.ex. man vet att folk i städerna gillar ett parti mer än på landsbygden, men det har slumpat sig så att man har X-procent mer personer man frågat på landsbygden, kompenserar man det rent statistiskt för att tro sig få en mer rättvisande bild av hela väljarkåren.Men meddelandet i artikeln är alltså att Annie Lööf gör en fantastik ökning. Ska det då vara bland de som röstade på (c), eller inom hela väljarkåren?

Nu ringde man i alla fall inte mig. Det var nog tur för DN/Ipsos…jag tänker mig följande konversation med en frågare från Ipsos:
- Har du mycket stort, stort, litet, eller mycket litet förtroende för Gustav Fridolin?
- Tja, något mer än en skorpion kanske. Nej, förresten mindre.
- Men det var en rak fråga, och jag har bara de alternativen jag sa. Eller du kan även avstå med ”vet ej.”

- Slår du fortfarande din mor?
- Va??!!
- Det var en rak fråga, enklare än din och jag har bara alternativen "Ja" eller "Nej". Men jag ska svara;
Jag har mycket stort förtroende för att Fridolin är till stor skada för landet. Det är illa nog att man kastat in honom på en ministerpost.
- Men har du förtroende för Fridolin som partiledare, och anser att han gör ett bra jobb?
- Alltså, ju bättre jobb han gör desto sämre är det. Men frågan ska väl ställas till de muppar som röstade på miljöpartiet?
- Men har du förtroende för honom som språkrör för miljöpartiet.
- Oh ja! Som sagt; något mindre än det förtroende jag har för en skorpion, dessa missförstådda söta små djur!
”Klick”.

2 kommentarer:

Blogger sa...

ClixSense is a very recommended get-paid-to website.

Blogger sa...

Discover how 1,000's of people like YOU are making a LIVING by staying home and are living their dreams TODAY.
CLICK HERE TO START NOW