lördag 14 februari 2015

Import av sopor

Det här landet är sjukt. Från tiden i Tyskland visste jag att vi fick sopsortera så till förbannelse och det var ren pest, av flera skäl. Dels var avfallsbehållarna anpassade efter familjestorleken, vidare var de upplockningar av de olika behållarna enligt ett visst schema. Det var alltså en daglig morgonrutin att kontrollera vilka olika sopbehållare som skulle plockas upp. Att missa detta var en mindre katastrof eftersom behållarna med nöd och näppe rymde mängden avfall som genererats, att försöka klämma ner två perioders sopor i en behållare var i praktiken omöjligt.
Alltså åkte en del ut på Autobahn och slängde sopor på rastställena som finns. Men det var förenat med en viss risk eftersom det finns ”sop-poliser”, och dylikt handlande är bötesbelagt.
Historierna om sophanteringen är många, med äcklighet, huset som sopstation och stölder o.s.v. men det kan vi spara. Men plastförpackningar fick man betala en extra avgift för och samlades i ”Gelbe Sac”. Alltså betalade tyskarna för att köpa plastförpackningar som sedan skulle vara rena, och sedan skickas till Sverige för bränning. Tyskarna fick alltså betalt då de sålde dessa till Sverige.

Men nu kommer dagens läge som jag hittade i denna artikel; man skickar alltså massor med sopor till Sverige för förbränning. Om vi då glömmer den rent ekonomiska aspekten har vi ju miljöaspekten. Vi har alltså miljöpartister i regeringen, som ropar efter högre energiskatter, bensinpriser och vill minska koldioxidutsläppen. Hur går detta ihop? Det gör det inte. Genom att dra hit sopor, sopar vi alltså andra länders avfallsproblem under mattan, samtidigt som man har en jättebluff som heter ”utsläppsrätter” vilket är moderna avlatsbrev.
 
Här i Sverige blir det alltså så att vi får släppa ut en viss mäng koldioxid enligt avlatsbrevet, och i och med att man gör detta utsläpp genom att förbränna sopor från andra länder blir mindre kvar till fordon och transporter. Vi kommer alltså att få höra att vi inte ”når klimatmålen” och annat svammel, just eftersom man ökar importen av sopor för förbränning här i Sverige. Givetvis kommer man köra med detta som anledning att öka koldioxidavgifter och energiskatter som givetvis ska betalas moms på. Vi är alltså ett ganska glesbefolkat land där många bara måste ha bil för att kunna klara sig.
Så i stället för att underlätta för de som bor i glesbygder som bara måste ha bil, ökar man sopimporten och eldar upp soporna från andra länder som borde ta hand om sina egna problem. Allt givetvis under en falsk miljöflagga och eftersom man i avlatsbrevet bara kan generera en viss mängd koldioxid samtidigt som man ökar sopförbränningen. Alltså kommer man utmåla bilisterna som boven och som vanligt ökar på skatterna på fossila bränslen. Givetvis är det sedan moms på skatterna. Man frågar sig vilket "mervärde" en skatt ger medborgarna. 
Visst är det bra att man kan hålla lägre energipriser p.g.a. detta. Men det är alltså pengar som kommer kommunerna till godo, samtidigt som folk i glesbygden behöver uppvärmning av hus och bil. De bor inte i närheten av värmeverk eller något fjärrvärmenät.
2009 eldade man alltså enligt artikeln upp 0.83 miljoner ton sopor. Nästa år planerar man att elda upp närmare 6.6 miljoner ton, och det verkar som Sverige har blivit någon form av förbränningsanläggning för hela Nordeuropas sopor. Jag har inget emot det i princip. Men felet ligger i utsläppsrätterna, eftersom vi bara får släppa ut en viss mängd koldioxid. För ingen tror väl att kommunerna lär minska på sina förbränningar? Nix, man kommer som vanligt att ge sig på bilismen och de som har oljeeldade hus.

Inga kommentarer: