fredag 20 februari 2015

Ullenhagitis - en pandemi bland politiker

Jag läste vad regeringen skrivit på denna länk, om hur man ska ta tag i problemen med de s.k. flyktingarna. Man vet liksom inte om man ska skratta eller gråta. Det förstnämnda för att artikeln är så full av felaktigheter och floskler att det inte borde anstå landets ledande personer att skriva något sådant. Det är skrattretande. Men å andra sidan kan man gråta eftersom man tydligen inte har fattat ett dyft eller lärt sig av begångna misstag eller inser vart den politik som förs leder.
Så jag fann några riktiga höjdare i artikeln som jag tänkte kommentera. Först denna ” En till två promille av världens flyktingar söker asyl i Sverige. Vi bär en liten del av det globala ansvaret, men det är på kort sikt fortfarande en stor utmaning, även för ett rikt land som Sverige. Våra värderingar och vår respekt för människovärdet innebär att vi har en gemensam uppgift att hjälpa människor i nöd. Regeringen kommer alltid att stå upp för en human asylpolitik och konsekvent försvara asylrätten.”.
Ok, för det första är det bara s.k. kvotflyktingar som är riktiga flyktingar. Resten är ekonomiska lycksökare som smugglat sig hit. Ovanpå det ska vi ha hit alla anhöriga. Genialt, eller ur? Det är inte en human flyktingpolitik – den är direkt inhuman eftersom man tar från biståndet till riktiga flyktingar i flyktingläger och spenderar pengar på personer som kommer hit enkom för en bättre levnadsstandard. Och ärligt talat; en eller två promille…vilken skillnad gör det?
”Rikt land som Sverige”? Jaha, med hög arbetslöshet, taskiga skolor, inget försvar, skyhöga skatter, låga pensioner, usel äldrevård. Men visst är vi rika om man jämför med Burkina Faso.
”1. Snabbt i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad.”. Rent dravel. Ingen kan lära sig ett språk och ovanpå detta kunna använda det i ett yrke på kort tid. Vidare är en stor del av alla som lyckas smuggla sig hit mycket lågutbildade, och det felaktigt använda ordet ”validering” är nysvenska för att acceptera personer på arbeten de inte har utbildning för eller styrkande dokument, men ändå anser sig kunna. Ordet är rent felaktigt använt. Det kommer från läkemedelsindustrin där man validerar läkemedelsprocesser, och begreppet validering etablerades redan på 70-talet för detta ändamål. Bostad? Visst vi har stor bostadsbrist i landet. Hur kan mot denna bakgrund släppa in 100-tusentals lycksökare och deras anhöriga?
”3. Alla kommuner ska bidra i mottagandet.”. Helt fel och vansinnigt. Vi har kommunalt självstyre enligt grundlagens första paragraf. Varje kommun måste alltså själva bestämma hur många s.k. flyktingar man kan och vill ta emot. Att regeringen och riksdagen beslutat att släppa in fler s.k. flyktingar än vad kommunerna vill ta emot är däremot ett nationellt problem. Eller ska vi kanske skrota grundlagen?
Barn och ungdomar ska snabbt lära sig svenska, samtidigt som de fortsätter att utveckla sitt modersmål och sina ämneskunskaper parallellt med svenskundervisningen.”. Varför i helsicke ska svenska skattepengar gå till att underhålla ett modersmål? Kommer man till Sverige gäller svenska. Vill man lära sig något annat språk må man bekosta det själv. Så även svenska. – det behövs ingen SFI med bonusar för den som klarar kurser.
Det här är utgångspunkterna för de reformer som regeringen kommer att presentera. Det innebär också ett vägval för Sverige. Vi kommer inte att presentera symbolförslag som försämrar etableringen. I stället genomför vi väl underbyggda reformer inom ramen för ett brett etableringspaket, så att de som kommer till Sverige ska få använda sin kompetens och dra nytta av sina yrkeserfarenheter. Gemensamt ska vi utveckla vårt land.” .
Detta är knappt värt att kommentera – rent svammel och i slutet ”Gemensamt ska vi utveckla vårt land.”.
Ren ulllenhagitis, d.v.s. en svår sjukdom som drabbar i synnerhet politiker som vägrar acceptera verkligheten eller förhindrar dem att se konsekvenser, samt anser att skattepengar är till för politisk förskingring. Allt detta i kombination med ett stort ordflöde av floskelord med värdeanknytning, och en helt verklighetsfrånvänd bild av i stort sett allt i sin funktion som politiker.
Så i det sista stycket drar man på med ”utgångspunkt”, ”vägval”, ”symbolförslag”, ”etablering”, ”väl underbyggda reformer”, ”inom ramen för”, ”etableringspaket”, ”använda sin kompetens”, ”dra nytta av”…och bäst av allt som sagt: ”Gemensamt ska vi utveckla vårt land”. Vad säger man? Världsklass!
Men här kommer slutligen en fråga; Det ska ju vara en väl underbyggd reform. Men den kommer ju uppenbarligen att kosta pengar. Var kommer dessa ifrån? Höjda skatter? Eller kanske nedskärningar inom försvar, skola, äldrevård, sjukvården, eller…eller?

Inga kommentarer: