torsdag 12 november 2015

En gris är en gris och förblir en gris

Det var en tid med slit-och-släng, allt kunde bara bli bättre och större. Människor blev bilburna och det kom stormarknader. Ovanpå detta var det framför allt två fenomen som skapade miljonprojektsprogrammen. Det första var att man behövde desperat arbetskraft, och dessa områden var avsedda för arbetskraft framför allt från Sydeuropa. Svensk industri gick på högvarv och saknade arbetskraft. För att kunna få hit arbetskraft var miljonprogrammen en lösning eftersom det redan rådde bostadsbrist. Tanken var alltså att man skapade bostäder både för de som behövde bostad i kombination med immigration för arbete, samt till de svenskar som behövde bostäder av olika anledningar.

Det andra fenomenet är att man var kraftigt influerad av tänkandet i Östblocket. Uppförandet av stora betongkolosser i raka rader var rent praktiskt och direkt influerat av man kunde se i forna DDR.

Så givetvis skapade man byggnader som vi idag ser som fula, man byggde dem av dålig kvalitet eftersom slit-och-släng var tidens anda. Men allt var en kombination av olika saker samt tidsandan som då rådde, inte konstigt alls med facit i hand. Jag minns någon som sade när jag påtalade den undermåliga kvaliteten att det är bara att bygga nytt vilket i sin tur skulle skapa arbetstillfällen, när husen inte längre dög.

Men vad ska man då göra idag? Det är det stora problemet. För det första måste man ha klart för sig att det bor en massa folk i dessa områden idag. Man har redan försökt att sminka grisen genom en massa projekt, men en gris förblir en gris.

Men nu är dessa områden idag ”no-go” för vanliga medborgare, och det finns ingen som helst anledning att besöka dessa. Det är bostadsområden inget annat med några lokala butiker eller saker som är på sin höjd för de boende i områdena. Att tro att dessa områden går att göra attraktiva att besöka av vilken anledning det vara må, är helt utsiktslöst. Det har redan spenderats alldeles för mycket pengar på smink och ansiktslyftningar till grisen. Att bygga ut dem ytterligare (länk) skulle bara göra problemtiken värre med autonoma områden där gängkriminalitet härskar och bilar är eldfängda.

Tvärtom, man bör spendera pengar till att bygga ut eller tillåta att folk bygger ut i områden där folk kan tänka sig att bo eller bygga ett eget hus.

Att sminka grisen ytterligare gör den inte vackrare. En gris är och förblir en gris oavsett hur mycket pengar man har i påsen. Varför inte spendera påsens pengar till något vettigt och erkänna att man gjort fel i stället för mer pengar till grisen? Ingen vill bo i dessa områden det är bara att fatta. De är bara skapade i en tid av desperation och då socialdemokrater och kommunister trodde att DDR-normer var framtiden. Att gradvis riva dem är en bättre lösning för att bli av med problemet och problemen.

Inga kommentarer: