söndag 1 november 2015

Med Löfvén mot avgrunden

Först byggde man miljonprogramsområden, och därefter slog man ihop kommuner för att fördela kostnaderna på större områden. När det visade att inte heller detta räckte, fick man ta till Robin Hood-skatten. Men i och med det upphörde i praktiken det kommunala självstyret, och ”rika” kommuner har ingen anledning att ha god ekonomi eftersom överskott konfiskeras. ”Fattiga” kommuner behöver inte heller spara efterson det kommer tillskott från staten. Slutsatsen är att det kommunerna gör, kan lika gärna skötas av statliga tjänstemän.

Nu tar man ytterligare ett steg bort från kommunalt självstyre i och med att ett statligt problem som migrationspolitiken är, flyttas till migrationsverkets tjänstemän som ska fördela s.k. flyktingar utan att kommunerna har rätt att invända.

Lösningen på detta problem hade varit, o
ch är mycket enkel. Man gör helt enkelt så att man frågar kommunerna hur många flyktingar man kan eller vill ta emot under nästa år. Därefter tar man emot summan av vad kommunerna meddelat, men endast s.k. kvotflyktingar. Dessa är riktiga flyktingar som kommer genom FN:s försorg.
Sedan fördelar man dem över kommunerna enligt vad man kommit överens om, till respektive kommun. Övriga, som har smugglat sig hundratals mil och över dussintalet gränser finns ingen som helst anledning att ens släppa in i landet, i synnerhet inte om de smugglat sig genom hela EU.

Det lönar föga för svenska regeringen att springa till EU och komma med svammel om att andra länder ska ”ta sitt ansvar”. Det är snarare så att det är precis var de gör, för sitt eget land. Oansvarigt gentemot de egna medborgarna är just hur de senaste regeringarna agerat. Att springa till EU och erkänna sitt stora misstag blir bara ett patetiskt rop på hjälp.

Man åtgärdar alltså inte problemet, utan skriver bara upp prognoserna allt emedan hela samhället går mot en regelrätt kollaps, i synnerhet all offentlig verksamhet.

Inga kommentarer: