söndag 22 november 2015

I statistikens paradis

Det är ganska lustigt att följa opinionsundersökningar. De senaste dagarna var det ju så att Sentio och Yougov publicerade båda att SD låg över 25%. Bägge är givetvis accepterade som statistiskt tillförlitliga och man redovisar en maximal felprocent.

Dessa två resultat nämndes inte i media märkligt nog, emedan man nu redovisar att SD enligt SIFO ligger på 17%. Alla undersökningar anger att de har en viss felmarginal, men ens med god vilja d.v.s. felmarginalerna får man inte opinionsundersökningarna att stämma. Felet ligger sannolikt i att man har olika fundamentala undersökningsmetoder. Vidare har man olika kompenseringar för stadsboende, landsändar och annat, men ändå får man liksom inte ihop det. Sedan har det givetvis att göra med hur man utför undersökningar, om man plockar folk på gatan slumpvis, har webbpaneler, eller ringer upp folk.

Min slutsats är att opinionsundersökningar ska man ta med en stor nypa salt. Alla hävdar givetvis att deras resultat är det riktiga och återspeglar väljaropinionen. Inte konstigt alls - det är deras levebröd att verka seriösa och tillförlitliga.

Med ett allt mer komplext samhälle har opinionsundersökningar blivit alltmer otillförlitliga. Bara den första fundamentala frågan verkar alla opinionsundersökningar struntat i; ”Om det vore val idag, skulle du ha gått och röstat?”. Om svaret är nej, är alla följdfrågor irrelevanta. Enligt SCB röstade bara 85.8% av de röstberättigade 2014. Om man däremot ställer den direkta frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?”, inkluderar man alltså de 14.2% som inte röstade, och det finns inget som säger att det är samma kategori som var soffliggare vid valet eller kommer att bli det nästa val.

Men om man ägnar sig åt telefonintervjuer? Jaha, vilka är det som idag har en vanlig telefon? Knappt någon jag känner. Eller en webbpanel? Hur ser det ut med webbanvändare bland våra äldre medborgare, är det samma procentuella fördelning som bland 20-åringar?
Baserat på det enkla faktum att vi den senaste tiden haft tre ”vederhäftiga” opinionsundersökningar som givit helt olika resultat kan man bara dra slutsatsen att man lever i statistikens förlovade land, verklighetens land känner man inte till förrän valresultatet sammanräknats 2018.

2 kommentarer:

Blogger sa...

Discover how 1,000's of people like YOU are earning their LIVING by staying home and are living their dreams TODAY.
GET FREE ACCESS INSTANLY

Blogger sa...

ClixSense is the #1 work from home site.