torsdag 21 april 2016

Flytta till Saudi eller Iran

Man blir lätt frustrerad över att läsa artiklar som denna.
Det är två personer från ”Islamakademin” som gör sitt bästa för att få till en artikel utan minsta substans och verklighetsförankring. Man kör med något svammel om ”Förödande signal till unga troende muslimer”, och att det är så att de känner sig uteslutna ur det svenska samhället vilket i sin tur leder till radikalisering och i värsta fallet att det åker för att ansluta sig till IS. Slutsatsen är alltså att man ska acceptera muslimska dumheter för att inte skapa utanförskap (obs. nysvenska), och att man i stället som svensk ska acceptera alla dumheter som har sin rot i islam eller var imamer kommer med. Är någon naiv nog att tro att ju mer dumheter baserade på islam vi accepterar utan att ifrågasätta, ju mer inkluderade blir de unga muslimerna?
Nu tar vi det från början; landet heter Sverige. Här tar vi varandra i hand när vi hälsar, om någon tycker det är sexuellt upphetsande kan man med stor sannolikhet påstå att något är fel, antingen i hjärnan på personen i fråga eller med fundamenten i islam. Ånyo, jag skriver 2016, den som tror att vi lever på 600-talet och i arabvärlden har inte mycket att anföra i min bok.
Grundplåten heter jämställdhet och vi behandlar kvinnor och män lika, kanske vi inte ar nått fullt ut men det är en strävan och gott så.
Hur muppar inom miljöpartiet och hela sjuklövern syr ihop detta med att acceptera islam i detta land är en gåta. Religion är inget annat än en tro, precis som en tro på en politik. Den är inte, får inte och ska inte vara immun mot ifrågasättande. I den mån den saknar argument eller logiska argument ska den förkastas. Det finns inga som helst argument till att nedvärdera kvinnor generellt, kräva att de ska klä sig som män kräver, eller på andra sätt vara mindre värda än män.
Att anföra islam som argument eller vad en imam tycker utan egna argument är direkt löjeväckande. Tyvärr är det just personer som Kaplan och andra som kommit in i riksdagen. Har de månne blivit inkvoterade för att det finns så många röstberättigade muslimer i landet, är en fråga man kan ställa sig.
Men för att svara på en fråga artikelförfattarna ställer sig och som lyder ”Är det så att i detta land vi inte tar islamofobi på allvar?”, finns ett svar, baserat på att det finns IS, Boko Haram, Al Shabaab, Al Qaeda, Hamas, Hizbollah, och en en rad till organisationer (alla klassade som terrororganisationer). Ovanpå detta och i detta land en massa dumheter som inte hör hemma i ett modernt västerländskt land, samt alla terrordåd som utförts av extrema muslimer (…still counting).
Jag är realist och svensk, och tror inte att större acceptans för dumheter leder till mindre problem. Det är 70-talsflum.
Flytta från detta land om det inte passar. Det finns gott om länder där ni kan leva som koranen påbjuder, välj ett och flytta. Detta är mitt land och passar inte de levnadsregler vi har här kommer ni aldrig att integreras, vill det inte heller. Så köp en enkelbiljett till Iran eller Saudi och sök asyl där för att vi i detta land är så otrogna och ni känner er förföljda och fick inte utöva er tro. Grattis!

Inga kommentarer: