lördag 16 april 2016

Pudelns kärna

Man läser ju ofta om hur man ska bekämpa och förebygga jihadism. Problemet är alltså att s.k. svenskar reser till IS för att göra jihad om de inte avser döda så många otrogna de kan och ofta i självmordsattacker.
Men problemställningen är alltså att hitta potentiella jihadister och terrorister, innan de blivit sådana. Problemställnigen är rent löjlig, och det behövs inte många hjärnceller för att fatta att detta är en omöjlig uppgift rent generellt. Vad är inklusionskriterierna? Hur kan man hitta en biltjuv innan denne begått brottet, eller en bankrånare, eller en skattesmitare? Det är rent naivt och larvigt att tro att man kan försöka hitta personer i riskzonen och sedan försöka omvända dem.
Eller vad tror vänstermuppar, miljöpartister, Expo och Mona Sahlin? Att dessa personer är någon form av offer och har feltolkat islam, eller vad? Nu är problemet att det står i klartext i koranen att muslimer må döda så många otrogna de kan. Ovanpå detta har vi alltså religionsfrihet, vilket innebär att det må predikas i detta land om att det är en plikt att göra jihad. Men samtidigt strider alla sådana uttalanden eller skrifter mot svensk lag.
Om jag här skulle uppmana till mord på muslimer vore det ett lagbrott, men att sprida koranen där det står i klartext att muslimer ska döda ”otrogna” och dessutom kommer till paradiset om de själva dör i processen är inget brott. Men egentligen är det ett rent brott men ingen törs idag säga att koranen ska förbjudas.
Den som tror på någon form av samexistens mellan muslimer och andra religioner är inte annat än naiv.
Det finns ett antal faktorer, och i huvudsak är de tre: mängden musliner man har i ett land per capita, i vilken mån man tillåter det som islam påbjuder, och hur segregerade de muslimer som finns är. Har man ett stort antal muslimer, dessa är inte integrerade och ingen integrering krävs, samt att man ser mellan fingrarna med radikala åsikter som koranen påbjuder, har man problem i direkt proportion. Inte konstigt alls.
Jag vill faktiskt gå så långt som att förbjuda islam i detta land. Islam är ingen fredlig religion som kan leva i någon form av samexistens med ett fungerande västerland. Exemplen är otaliga. Man grundar sina åsikter på en bok från 600-talet, som är full av rent nonsens och dessutom uppmanar till allvarliga militanta brott mot alla ”icke troende”. Vi har vidare sett ett stort antal terrorbrott i islams namn, och det finns alltså ingen anledning att acceptera islam längre som en religion. Den borde snarare klassas som en extrem och farlig religiös sekt.
Nej, detta är ingen hatsite, det handlar om ren logik och svensk lagstiftning, inget annat.
Så låt mig ta det med lite grafik.


 
Så här funkar det. Ju fler personer som är muslimer ju större problem blir det. Till detta ska givetvis läggas segregrationsgrad. Det innebär om man kan leva på svensk landyta utan att behöva acceptera svenska normer och svensk lagstiftning., t.ex. i utanförskapsområden eller vi svenskar accepterar halalslakt, synen på HBT, muslimsk kvinnosyn och en del annat.
Men vi kan på x-axeln stapla en rad dumheter som är oförklarbara och där koranen gäller eller någon imam måste gälla som rättesnöre, och de blir ganska absurt, och linjen blir alltmer brant. Med fallrisk för naiva svenskar.
Pudelns kärna heter islam, ett regelrätt problem som inte har i ett modernt vänsterländskt samhälle att göra.

Inga kommentarer: