onsdag 27 april 2016

Grattis Masoud!

Någon professor vid namn Masoud Kamali anser att muslimer måste kunna ta plats i svensk politik (länk).
Artikeln är ett långt försvarstal till de politiker som lämnat sina positioner efter att ha kommit med dumheter och är muslimer, eller handlar på sätt som har varit oförenliga med svenskt normaluppförande och artighet.
Nu är det så att det finns runt 500.000 muslimer i landet, och eftersom antalet ökat gradvis har sjuklöverns acceptans för denna befolkningsgrupp som väljare ökat efter hand. Man har tagit diverse dumheter till sin barm för att locka till sig muslimska väljare.
Varje normalfuntad svensk borde fatta att muslimska levnadsregler, kvinnosyn, synen på HBT, halalslakt och en massa andra saker är i direkt strid med antingen svensk lag eller svenska normer. Men väljare är väljare och det parti som prostituerat sig mest är miljöpartiet. Kanske av ren naivitet eller någon form av acceptansflum från 70-talet.

Men idag är 500.000 muslimer ett faktum. Så i stället för att hela sjuklövern smörar för muslimer är den självklara vägen att man står upp för svenska värderingsgrunder och inser att islam inte är förenligt varken med svensk lag eller svenska normer för normalfuntade.
Vill sedan muslimer skapa ett eget politiskt parti må de göra så, men eftersom alla fattar att det en muslimsk politiker kan anföra är verklighetsfrämmande året 2016, med hänvisningar till en bok från 600-talet, eller vad imamer säger, är utsikten att komma in i något parlamentariskt forum minimal.

Vi kan inte ha politiker baserade på olika kvoteringsgrunder eller röstfiskande. Vi måste ha politiker som tror på de idéer eller förslag de anför och inte är ett forum för opportunistiskt acceptansflum.

Men som skrivet ovan; om muslimerna i landet vill starta ett eget parti är det i detta land en demokratisk rättighet. Undertecknad skulle gladeligen ta plats i valfri talarstol och yxa vansinniga och verklighetsfrämmande argument baserade på islam.

Så här kommer avslutet på professorns artikel. Jag finner det helt enkelt fantastisk i underbar i naivitet. Läs och njut av islamisering i sin dummaste och naivaste form:

"Det är många individer och organ som i dag ser sin chans att ge sig på muslimer och stigmatisera och exkludera praktiserande muslimer från de demokratiska aktiviteterna i Sverige. I detta destruktiva agerande finns personer med invandrarbakgrund som genom ställningstaganden mot personer som Kaplan och Khan vill bevisa sina sanna västvänliga väsen som mycket bättre skulle passa in än Kaplan och Khan som ministrar och befattningshavare i Sverige. Man behöver inte hålla med Kaplans och Khans partitillhörighet, tro eller tolkning av Islam för att försvara vikten av inkludering av ungdomar med muslimsk bakgrund i det svenska demokratiska systemet.
Exkludering av olikheter är inte en framkomlig väg. Den föder ännu mer fientlighet och otrygghet för alla oavsett om man sitter högt upp i den politiska hierarkin eller är en vanlig medborgare som vill leva i frihet och trygghet. Ett friskt samhälle är ett inkluderande samhälle där människor bedöms efter sina samlade gärningar och inte efter sin trosuppfattning, etnisk bakgrund och/eller sin selektivt presenterade och stigmatiserade handling.”
Vad säger man?  Världsklass, massor med nysvenska och floskler! I naivitet och av en professor vid Mittuniversitetet som sannolikt ligger mitt i Saudi.  I Sverige kan jag inte tänka mig att detta universitet ligger.

Inga kommentarer: