söndag 10 april 2016

Nyval!

Det är uppenbart att regeringen dansar efter MP:s och V:s pipa. Det är synd om alla och Sverige är nu ett enda stort socialkontor. Kostnaderna skenar och eftersom regeringen är beroende av både miljö- och vänsterpartiet gör man inte ett dyft. I den vårbudget som ska läggas fram, kan inget annat skönjas utom en ren ekonomisk katastrof, utgifterna för migrationspolitiken skenar, det är generella nerdragningar och man avser låna pengar för att finansiera vansinnet.
Vad man inte berättar är dock att stora delar av alla kostnader kommer att hamna hos kommunerna. Det innebär alltså att kommunerna framgent kommer att tvingas höja kommunalskatterna eller skära ner på andra utgifter man har, men det blir sannolikt en kombination av dessa saker.
Vi har alltså redan idag världens högsta skattetryck. Vi har inget försvar, vi har usel skola, vi har låga pensioner, usel äldreomsorg, alldeles för få och underbetalda poliser, usel sjukvård med långa vårdköer och mycket annat.

Påhitten om hur man ska få invandrare i förvärvsarbete florerar, och alla är lika misslyckade. Det finns helt enkelt inga arbeten, men man subventionerar arbeten för invandrare kraftigt och lönerna pressas neråt. Grattis alla LO-medlemmar.
Det behövs helt enkelt en ny regering som inte dansar efter verklighetsförnekande miljöpartister eller vänsterpartister.

denna länk kan man tydligt se utförsbanan i grafiken på slutet, men man kan notera att det alltså är kostnader förutom de man redan budgeterat/förutsett.
Fortsätter det på detta vis, och man inte omedelbart stänger dörren för alla ekonomiska lycksökare som smugglar sig hit, kommer detta kräva enorma utländska lån framgent och en ännu större skuldsättning av staten.

I ett läge som detta är nyval det enda rätta. Förhoppningsvis har en större del av medborgarna fattat i alla fall delar av alla lögner om att; ”Sverige behöver invandringen”, ”berikning”, det är flyktingar, ”utmaningar” att få invandrare i arbete, att invandrarna är högutbildade och andra rena lögner som duggat tätt de senaste åren.

Inga kommentarer: