söndag 17 april 2016

Sverige är ingen demokrati

Man kan i dagarna inte låta bli att fundera på vart demokratin här i Sverige är på väg. Bakgrunden är att jag såg ett klipp från Spånga (länk) där kommunen hade ordnat ett informationsmöte om ett nytt flyktingboende.
Man undrar hur många kommunalpolitiker i landet som hamnat i samma situation; man känner sig piskade att anordna informationsmöten om just detta, och får frågor man inte kan svara på eller har fattat beslut man inte kan stå för.
Det är så att partipiskan viner, och ovanpå detta våldför man sig på svenska grundlagen och låter Migrationsverket fördela flyktingar över landets kommuner. Rikspolitikerna i tidigare och denna regering har alltså satt sig i en situation man inte klarar av eller kan hantera. Vi har ett antal år hört floskler och svammel om hur synd det är om flyktingar, hur välutbildade de är och om att Sverige behöver invandring. Med facit i hand kan man konstatera att allt varit och är lögner, samt ren propaganda.
Fakta är att invandringen kostar enorma belopp och problemen hopar sig, samt att det inte alls är flyktingar utan personer som är ute efter en bättre levnadsstandard, men det har jag avhandlat många gånger tidigare.
Men för kommunalpolitikerna är det bara att försöka ta sig ur situationen på bästa sätt och försöka upprätthålla någon form av skendemokrati, med informationsmöten som det ovan angivna. Svaren uteblir givetvis. Vad de lokala medborgarna tycker vill man inte veta men man känner sig piskade att hålla sådana här möten. Man kan alltså inte svara på frågorna, man skulle helst inte vilja hålla dem alls men är tvingade därtill.

Det är alltså en fråga om ren skendemokrati och spel för galleriet eftersom besluten redan är fattade och man tvingas informera medborgarna.

Vart tog demokratin vägen? Visst, det var val 2014, och det var innan det helt gick över styr. Vi hade redan en för stor invandring men sedan öppnades portarna på vid gavel och situationen är helt annorlunda idag. Så varför kan man inte hålla val om flyktingboenden lokalt? Det är just de boende i ett område av en kommun som ska få lämna sitt utlåtande, inte regeringen eller kommunalpolitikerna. Varför kan de som bor i den lilla orten Fjuppelberga som är en del av Håglösa kommun inte få besluta om de vill ha ett flyktingboende på orten? Eller ska vi tolka det så att medborgarna bara är för dumma för att kunna ta ställning i denna fråga och inte vet sitt eget bästa?
Vi har alltså sett ett antal problem med direkt koppling till invandringen som tafsanden, våldtäkter, bränder, slagsmål o.s.v.. Vi kan dagligen läsa om olika problem flyktingboenden orsakar, och vidare är det så att politikerna på mötet ovan som exempel är fullt medvetna om dem, eftersom man påtalade att man ska ha omfattande bevakning och personal tillgänglig.

Frågan kvarstår; varför kan man inte låta medborgarna rösta i en konkret fråga som berör en liten ort eller ett område? Är det månne för dyrt och omständigt? Knappast, man kan idag deklarera via internet, och man kan komplettera ett internetröstande med att ha en lokal vallokal öppen några timmar.
Hur kan kommunpolitiker tillåtas köra över en lokalbefolkning? Givetvis är det så att man inte kan ha folkomröstningar i alla frågor, men när en fråga bara berör en del av en kommun och deras invånare, samt att dessa definitivt berörs av beslutet, anser jag att det borde vara en ren självklarhet att invånarna ska få säga sin mening. Dessutom (och tyvärr), är det så i detta land att folkomröstningar bara är rådgivande och inte beslutande. Men det är uppenbarligen så att kommunalpolitikerna inte ens vill veta medborgarnas mening. Medborgarna är uppenbarligen bara kapabla att fatta beslut en dag vart fjärde år, övrig tid är de dumma och vet inte sitt eget bästa.
Det finns ett litet land som heter Schweiz. Där gäller direkt demokrati, och om ett antal av medborgarna på en ort, en stad, en kanton, eller i landet kräver folkomröstning i en specifik fråga måste man hålla en omröstning. Man strävar alltså efter att ha just demokrati, och i många fall har det varit handuppräckning på torget som varit utslagsgivande. Bryr man sig inte behöver man inte komma, eller man räcker inte upp handen. Utgången av dessa folk-omröstningar är beslutande.
Sverige har nu kommit mycket långt från en sann demokrati, och märkligt nog är Schweiz ett mycket välmående litet land medan vi i detta land kan se hur lokalbefolkning körs över och kostnader och problem med invandringen skenar. Jag kan bara kallt konstatera att Sverige inte längre är en demokrati.

Inga kommentarer: