torsdag 22 januari 2009

Bra Attefall!

Det är sällan jag håller med någon från (kd), men i detta fall är jag tycker jag det är uppenbart vad det handlar om, i denna artikel i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2361483.svd

Attefall kallar det för "borgerlig dygd" att flytta bestämmande från politikerna till de enskilda medborgarna, men det kan diskuteras, men i detta fall verkar det som ett typiskt fall av jämställdhetsflummeri, och inkompetensförklarande av svenska medborgare.

Om jag fattat saken rätt är det alltså så att man har en viss tid till föräldraledighet, och denna må disponeras mellan föräldrarna efter eget godtycke. Men nu vill man alltså med tvångsmedel (eller s.k. styrmedel) tvinga papporna att vara hemma en viss tid med barnen. Som jag ser det handlar det om två fundamentala problem:

1. Som medborgare är du till för samhället, samhället är inte till för dig. Detta är en typisk kommunistisk/socialistisk grundsten där den enskildes intressen och behov styrs av samhället och en elit av politiker som vet vad som är bäst för dig, och bestämmer vad som förväntas av dig i deras samhälle och ideologi.
2. Total inkompetensförklaring av medborgarna. Vuxna personer och föräldrar vet inte vad som är bäst för sig själva eller deras barn. Man frågar sig varför man överhuvudtaget har rösträtt, eftersom man inte ens i det enskilda fallet och påverkande sig själv, anses vara kapabel att fatta vad som är bäst för den egna familjen.

Sedan har politikerna hittat på en mängd "styrmedel", för att påverka medborgarna på ett sätt som de anser riktigt, och detta förslag är ett typexempel.
Man vill ju inte direkt stifta tvingande lagar gör det åtalbart t.ex. för en mor att var hemma med ett barn längre tid än vad politikerna anser lämpligt, MEN, man hittar på ett antal ekonomiska straff om t.ex. modern tar ut hela föräldraledigheten. Skillnaden är ganska hårfin. Vad jag menar är att skillnaden på att betala rena böter för en ren lagöverträdelse eller att bestraffas med "styrmedel" på samma belopp är i min bok marginell.

Så vad är nästa steg? Premier för de män som tar ut hela föräldraledigheten, intervjuer och hedersomnämnanden i Public Service, och en medalj av JämO?

Finns det inte en enda politiker utom Attefall som fattar att vuxna och röstberättigade medborgare är fullt kompetenta och kapabla, att fatta sina egna beslut, och att dessa beslut påverkar deras egna liv?

Inga kommentarer: