måndag 19 januari 2009

Partieliten slår till

Jaha, nu börjar antagligen sanningen uppdagas som man kan läsa på denna artikel i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2342785.svd
Jag vet inte så mycket om de inre turerna inom regeringen, men det skulle förefalla ganska märkligt om en utrikesminister ensam fattade beslut att CIA fick operera på svenska mark, och dessutom hämta folk från landet i egna transportmedel.

Jag förutsätter att statsministern, utrikesministern, justitieministern samt försvarsministern bör ha varit medvetna om vad som gällt. Som ett minimum. Antingen har man alltså gett klartecken för denna transport som en engångsföreteelse, eller alternativt har det varit liknande fall tidigare och de berörda haft generellt godkännande för denna typ av verksamhet. Att en utrikesminister på egen hand skulle fattat ett sådant här direkt lagstridigt beslut skulle direkt klassas som tjänstefel, och så korkad var inte Anna Lindh.

Mot bakgrunden av att CIA:s verksamhet uppdagades vad beträffande s.k. fångtransporter över hela världen som en avslutning på denna affär, är det egentligen inte så konstigt att de skedde även från Sverige, men problemställningen är att det strider mot svensk lag, och oavsett om ’alla andra gör så’ legaliserar det inte vad som hänt. Eller prova gärna med ”Alla andra kör ju också för fort.”, nästa gång du åker dit för fortkörning.

Mot bakgrund av det inträffade undrar man ju även hur knutna vi av hävd, och av den nya terroristskräcken är till USA. Att man hade ett utbyte av information gällande Sovjetunionen står ju bortom allt tvivel, men man undrar vad som sker idag. För drygt ett halvår sedan vill jag minnas att jag läste att det fanns ett EU-beslut på att EU-länderna skulle skicka (kopiera) uppgifterna ur sina befolkningsregister och skicka till USA. Har detta hänt? Om så är fallet tycker jag det slår allt i dignitet eftersom svenska databaser över medborgarna är enormt detaljerade, tack vare den svenska snuttefilten personnummer. Kanske har man skickat över hela DNA-registret till USA? Som ni vet har man en massa år tagit DNA-prov på alla nyfödda i Sverige ”för forskning”, och frågan är om detta även skickats till USA. Men det registret var ju för forskning och fick inte användas till något annat eller hur? Javisst, men det var ju det första polisen fick tillgång till efter att Anna Lindh mördats. Så mycket ”för forskning”.

Men nu kan man ju fråga sig om inte avlyssningsivraren Bodström, önskat att KU haft tillgång till hans telefonsamtal, mail-konversationer, eller varför inte hemliga band som spelats in på vad han sagt under samtal i denna fråga, utan hans vetskap. Han vill ju att andra ska behandlas på detta sätt för att eventuella brott ska kunna klaras ut eller förebyggas…så varför ska det inte gälla honom själv

Men låt mig gissa vad som nu kommer att hända. Persson har en annan minnesbild, (han verkar ha väldigt svårt att komma ihåg vissa saker, rentav temporär Alzheimer när det passar). Bodström kommer att kräva konkreta bevis, men han är klok nog att ha sett till att allt, har raderats så att man helt kommer från kroken. Står Bodströms ord mot Eva Franchell, är det ju inget snack om fällande dom.

Ju högre upp i hierarkin man är ju allvarligare borde brotten eller i synnerhet tjänstefelen bli, och tillika konsekvenserna. Som man bäddar borde man ligga. Eller ska det finnas en elit på bästa DDR-manér som står bortom alla misstankar, över lagen och får handla som de vill?

Inga kommentarer: