lördag 5 januari 2019

Vad är demokrati?


Jag uppmärksammade ett parti som kallade sig Direktdemokraterna, man vill flytta ut demokratin till medborgarna och låta dem ha beslutanderätt t.ex. genom omröstningar på nätet. Riktigt bra faktiskt.

Frågeställningen är intressant i synnerhet när det gäller lokala frågor. Låt oss ponera att vi har politiker som är valda representanter för sina respektive partier. De är alltså inte representanter för medborgarna utan för sina partier och måste rösta med dem. Vidare har vi ofta krystade blocköverenskommelser för att skapa politisk majoritet, vilket ytterligare innebär att man tar ytterligare ett steg från demokrati.
Men det är värre; i de flesta kommuner ingår ett antal städer eller orter, ofta geografiskt spridda. Kommunstyrelsen är sedan sammansatt av en koalition från olika partier som nämnts ovan och man argumenterar givetvis lokalt från det intresse man har baserat på den ort man bor i.
Vidare är det ju så att vi har valperioder på 4 år. Men ingen vet ju framtiden, varför de frågor man vill driva eller väljs för stämmer överens med de de som hamnar på KF:s bord.
Sedan har vi ju partipiskan, som visade sig med all tydlighet i Vellinge för ett antal år sedan, eller lagar som regeringen driver igenom men som påverkar kommunerna. Flyktingmottagning är ett typexempel och kommunal skatteutjämning en annan. Detta trots att man enligt grundlagen har kommunalt självstyre.


Jag hade tidigare många kollegor i Schweiz. Man berättade om hur lokal demokrati fungerade där, med lokala omröstningar för bara de berörda t.ex. på en ort eller handuppräckning på torget, eller hur ett ganska litet antal personer i en namninsamling kunde leda till en lokal folkomröstning. 

Norlén jobbar hårt på att få fram en krystad regering, de två småpartierna C och L, har fått ett alltför stort inflytande bara för att hela sjuklövern har total beröringsskräck med SD. Hade man respekterat demokrati hade detta vacuum inte uppstått. Man är alltså livrädda för två saker; att SD ska få något som helst inflytande, och man respekterar alltså inte över en miljon medborgares röster. Vidare är man livrädda för ett extraval, att medborgarna ska få lämna sina åsikter. Hur långt från demokrati kan man komma innan någon ifrågasätter vad som har skett och vad som pågår?

Demokrati fungerar utmärkt i Schweiz, i varje stad, i varje kanton, och i hela landet. Ett litet men mycket välmående land. Man är dessutom inte med i EU, så man slipper den överstatlighet vi drabbas av i detta land.

gula västarnas uppror handlar om ren demokrati, inte protester mot bensinpriser eller vad media anger. Skillnaden mellan fransmän och svenskar är uppenbar. Svenskar knyter näven i fickan, men säger inte ett ord. Fransmännen går ut på gatorna i gula västar, protesterar och sprutar dynga på premiärministerns hus. Kanske inte så demokratiskt, men protester mot när ett system inte fungerar och man vet vem som har ansvaret.


Man kan alltså på en massa sätt ifrågasätta hur mycket demokrati vi har i landet, i synnerhet mot den cirkus som nu sker gällande regeringsmakten. Det enda man är livrädda för är ett nyval, d.v.s. att regeringsbildningen misslyckats och medborgarna ska få rösta igen. Så mycket för demokrati.

Ta nu en funderare på vad demokrati egentligen är. Är det ett maktspel av de specificerade partierna, deras partiledare och deras maktspel eller är det vad medborgarna anser och tycker?

Inga kommentarer: