söndag 9 november 2008

Hur dumma tror de medborgarna är?

Snacka om att man för svenska folket bakom ljuset. Det är uppenbarligen så att FRA lyssnat på all radio, bredbands och teletrafik efter eget tycke och intresse sedan 30-talet. Problemet var bara att man behövde ett välsignande från Riksdagen för att fortsätta med sin verksamhet. Det fick man emedan svenska folket började fatta omfattningen av FRAs verksamhet, och ett ramaskri uppstod på nätet i form av inlägg och bloggar.

Läget är nu att man; för det första vill låta tiden gå så alla glömmer att det är ett Riksdagsbeslut på att FRA får lyssna på internettrafiken, för det andra gäller det att lugna ner debatten med ett antal harmlösa och larviga ’medborgarmutor’. Exempel på detta är att övervakningen ska granskas av någon form av domstolsliknande nämnd. För det tredje ligger det i sakens natur att FRA inte har tid att inkalla denna nämnd för att fatta beslut om signalspaning ska tillåtas. Alltså, kommer Åkesson med det riktiga påståendet att godkännanden kan ske i efterhand, vilket vi kan läsa på denna länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2014751.svd.

Dessutom handlar det ju alltid om hemligt material, som inte en demokratisk ’nämnd’ har rätt att ta del av.
Men här har vi även ett fundamentalt fel som kanske inte gemene man begriper; Det är inte så att denna specialnämnd först kan ta ställning till om avlyssning kan tillåtas från en viss källa. Det är helt enkelt så att signalspaningen ligger i frontlinjen för att misstankar ska kunna skapas, och som ett resultat av detta MÅSTE all trafik avlyssnas.

Följaktligen har vi en paradox. Åkesson hävdar att avlyssning kan godkännas i efterhand. Det ska tydligen alltså vara så att FRA kommer att lyssna på all trafik, och sedan springa till denna ’nämnd’ för att någon promille godkänd för att ”denna kommunikation var det OK att avlyssna”. Men övriga 99.99% då?

Kopplar vi detta med förslaget till Riksdagen om att ” Däremot försvinner begreppet uppenbarhetsrekvisit, som innebär att en domstol bara kan överpröva en lag om den uppenbart strider mot grundlagen.”, vilket i detta fall grundlagen stipulerar att medborgarna ska ha rätt att kommunicera, utan att myndigheter kan läsa kommunikationen, har man alltså skapat ett rent övervakningssamhälle, där medborgarna inte kan anföra att brott mot grundlagen har begåtts.

Och vad värre och mer betänkbart är; FRA/MUST/SÄPO kan enkelt lägga ’locket på’ med hemligstämplar, så är den enskilde medborgarens grundlagsstadgade rättigheter totalt utsuddade. En ny lag ska alltså kunna strida mot grundlagen. Ingen som reagerar?
Skillnaden mellan vad som pågick i DRR, och vad FRA nu vill införa är ganska marginellt. Detta i ett land där frihet, acceptans och demokrati anses vara honnörsord och samhällets fundament.

Men det kan man trodde i DDR åxå…

1 kommentar:

Ebbechi sa...

Svenskbladet rapporterar om FRA-lagen

http://www.svenskbladet.se/politik/index.php?alias=fra_lagen_i_ny_forbattrad_version.html