tisdag 11 november 2008

Några väljare blir det...

Hr. Ohly förnekar sig inte. Populism och väljarfiske. I artikeln i SvD på denna länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2024911.svd, kan man läsa ehuru herr Ohly vill tvinga präster att gifta homosexuella emot sin trosuppfattning.

Nu har vi tre fundamentala saker:

1. Kristendomen har gällt i detta land sedan kanske 1000år, svenska kyrkan, och så vitt jag vet, och bibeln är ’äktenskapet av Gud instiftat till människornas bästa och samhällets fortbestånd’. Eftersom nu inte homosexuella kan få barn, finner jag det en aning märkligt att äktenskap mellan homosexuella på något sätt kan vara en religiös sak, och något man de senaste 5 åren uppmärksammat. Och det går ju bra att springa i pride-tåg och fiska röster...

2. Herr Ohly åberopar ”diskriminering” som en anledning till att man ska tvinga trossamfund att viga homosexuella. Det är alltså ingen diskriminering gentemot de präster inom svenska kyrkan som gentemot sin tro, varande prästvigda att tvinga dem till något som är emot deras tro? Med hot om avsked på grått papper. Innefattas även Eder imamer och rabbiner? Eller ska det vara olika lagar för olika religioner? Nähä, där gäller tydligen acceptans och multikulti.
Men det är klart- de homosexuella är ju en större väljargrupp än prästerna.

3. Det handlar ju om ehuru publikationer ska tolkas. Kanske vi skulle börja läsa Maos lilla röda, Marx, Engels, Lenin och andra för att uttyda vad de egentligen skriver och menar. Jaha, jasså inte. Nåja, det går ju bra att springa med en döende och skadskjuten kråka vid sin barm som Hr. Wiehe beskrev.
Tja, har man bara ett gäng nostalgiska gamla FNL-kämpar, några förvirrade, och några missnöjda Socialdemokrater som väljarstöd – vad må man göra?

Man blir lite trött på att bli btraktad som lättlurad boskap. Kanske några är det, hr. Ohlys supportrar, förlåt "Kamrater".

Inga kommentarer: