måndag 24 november 2008

Samma gamla vänsterparti - en klassiker

Nu är de i syretältet igen – svenska (v)-politiker som tror sig veta bäst I världen, ska diktera vad som ska gälla och dessutom införa något som strider mot all internationell rättspraxis. Vad jag avser är den ’hallelujah’-stämning som tydligen råder runt att införa att någon kan lagföras i Sverige för sexköp utomlands. Det kan man läsa om på denna länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2094997.svd, i dagens SvD.

Personligen är jag inte intresserad av att köpa sex, och det är inte därför jag skriver detta, utan vad det handlar om är politikernas iver att sätta sig över internationell lagpraxis. Den praxis som gäller är att man bara kan lagföras i det land brottet begåtts, är brottet relativt grovt kan man utlämnas till det land där brottet begåtts, och rör det sig om brott mot folkrätten (som t.ex. i forna Jugoslavien), kan man lagföras av en internationell domstol. En person som enligt artikeln är ”rättspolitisk talesperson” inom (v) verkar veta lika mycket om lagen som jag vet om knyppling.

Principen är alltså den att det är lagen i det land man befinner sig i som gäller och de straffskalor som gäller där, inte svensk lag. Eller menar svenska politiker att de är bättre på att stifta lagar i andra länder än de som styr länderna? Det verkar så. Eller ska man i vissa fall bestraffas dubbelt, d.v.s. först enligt det lokala landets lag och sedan vid återkomsten till Sverige?
Om vi tar ett exempel, du kör för fort i Tyskland, säg 140 på en 100-sträcka. För det får du kanske böta en tusenlapp. Sedan vid återkomsten till Sverige, skulle det innebära ytterligare och högre böter samt att du ifråntas körkortet.

Javisst, alla eller i alla fall en majoritet, vill väl stoppa och förhindra prostitution, i alla fall i inom sitt lands gränser. Det svenska politiker nu kommer med, och som tydligen norrmännen redan infört, strider direkt emot internationell rättspraxis. Och tänk om en svensk handlar med narkotika här, blir straffad, och sedan reser till Thailand? Blir denne person avrättad där? Thailand kanske inför en liknande lag som innebär att ett brott som begåtts utomlands bestraffas även vid ’hemkomsten’.

Att Thomas Bodström ’välkomnar den norska lagen’ är föga förvånande. Han har alltid själv ”prostituerat” sig rent politiskt i vild jakt på rubriker och väljarsympatier. Hur blev han advokat? Hittat något i ett Cornflakespaket?

Inga kommentarer: