måndag 15 maj 2017

Hur man förstör ett land


Vi står inför en ekonomisk katastrof. Regeringen gör överkalkyler på statens ekonomi och kommunerna kommer snart att få ta över hela ansvaret för finansieringen av de ekonomiska lycksökarna som kommit till detta land (länk). SKL räknar med kraftigt höjda kommunalskatter och man har alltså överlåtit till migrationsverket att bestämma var de s.k. flyktingarna ska placeras, alltså i vilken kommun (länk). En del kommuner som fattat vartåt det barkar, vill vägra att ta emot fler. Det är sannolikt bra beslut, då det knappast kommer leda till skadestånd och även om så är fallet blir det billigare än att ta emot s.k. flyktingar på sikt.

Vi väntar alltså på den berikande strömmen av anhöriginvandrare som snart kommer hit och kommunernas kostnader för dessa.

Finansministern kommer alltså med direkta glädjekalkyler mitt under en högkonjunktur och lånar pengar för att finansiera den vansinniga politiken.

Men jag lyssnade på partiledarnas debatt igår och vad som är frapperande är att regeringspartierna utlovar satsningar under flera år framöver om olika satsningar. Det är ju i det närmaste rent larvigt att utlova saker eller komma med olika löften som sträcker sig längre än gällande mandatperiod. All vet att det är val 2018, och då kommer en ny regering. Så att svamla om löften eller till 2020 eller annat är bara rena lögner och löften man vet att man inte kommer att ställas till svars för.

Nästa år kan vi förvänta oss ett rent uppror från kommunerna. Man kommer att sälja ut kommunala verksamheter till privata företag för att köpa tid, men när detta inte räcker kommer kommunalskatterna att öka drastiskt. Men märk väl - det regeringen pratar om är alltid saker som sträcker sig efter 2018. Satsningar, löften och flummiga visioner om Sverige i framtiden. Vem kan inte komma med utfästelser om saker i framtiden man inte behöver ställas till svars för och inte behöver ta ansvar för? Det fiffiga är även att man kan förlägga satsningarna efter valet, vilket innebär att det inte kostar något idag. Sedan kan man skylla kommande regering efter valet 2018 på att visionerna inte uppfyllts.

Man blir ganska kräknödig på att höra de som ställt till med, och listan kan göras mycket lång.

En gång i tiden var Sverige mitt land, i vilket jag gjorde lumpen. Jag var villig att försvara mitt land – jag är inte längre stolt att vara svensk och jag ser inte längre något att försvara. Det finns nog inget land i Europa som raserats så mycket under en så kort tidsperiod som just Sverige.

2 kommentarer:

Martin Gustavsson sa...

Skickar de inte tillbaka icke-flyktingar och ankarbarn väntar katastrof, naturligtvis. Vi befinner oss genom EU på en intern fri marknad som inte tål de skattehöjningar det skulle medföra att behålla välfärden. Det är det första. Sänkningar i välfärden kommer folket inte tåla heller, men frågan är om folket förstår hur de måste rösta. Det är det andra...

Anonym sa...

https://ledarsidorna.se/2017/05/pensionslavinen/
https://morklaggning.wordpress.com/2017/04/24/invandring-och-kostnader/
http://word.harrietsblogg.se/2017/04/29/sagad-rapport-om-invandringens-lonsamhet/