tisdag 9 januari 2018

En lärare som inte fattat något


 Någon dam vid namn Karin Brunsson (lärare på Uppsala Universitet), gör oerhört naiva kopplingar till rasbiologi och gammal socialdemokratisk politik (länk).
Nu har vi en lag som säger att den som kallar sig barn måste vara under 18 år. Det är inget som helst rasistiskt och det vatten Brunsson fiskar i är minst sagt grumligt. För att anses som myndig måste man ha fyllt 18 år och är därmed vuxen. Givetvis kan man ifrågasätta åldersbedömningarna per se, eller deras relevans, men det finns ingen som helst rasistisk koppling. Problemet ligger alltså i att det uppenbarligen kommit ett antal asylsökande ”barn” som hävdat och hävdar att de är yngre än 18 år, trots att de i själva verkat är eller kan var betydligt äldre, för att på detta sätt enklare få asyl och andra fördelar. Rent medicinska undersökningar har alltså sedan länge varit påkallade. Hur exakta dessa åldersbestämningar är, är en helt annan debatt.

Vi pratar alltså om rent bedrägeri, d.v.s. om personer som kan uppge felaktiga uppgifter för att få fördelar i detta fall avseende asylprocessen. Baserat på kända fakta i detta land och andra är det uppenbarligen så att detta är svensk lag men har inte ett vitten med rasism att göra. Skulle man bevilja asyl baserat på hudfärg eller etnicitet vore det givetvis rasism, men så är inte fallet.
Hur man sedan kan koppla det till rasism får stå för Brunsson. Men det rent tragiska med artikeln är just den koppling som man sedan länge försökt göra gällande, att migrationspolitik skulle vara kopplad till någon form av rasism. Det är två helt olika saker och dessa har inte med varandra att göra.
Det är därför riktigt störande att en tidning som DN publicerar artiklar som denna, i synnerhet som den sittande regeringens parti var det som under hela efterkrigstiden var rena rasister. Vem anklagar idag dem för detta? För den som vill kan jag återkomma med detaljer.Visst, artikeln är Brunssons åsikt, under rubriken ”debatt” i DN. Men någon form av ribba får man faktiskt ha som varandes en av landets största tidningar, med en redaktion och ansvarig utgivare. Anspelningarna på de rent ekonomiska aspekterna för samhället, kan ju dessutom jämföras mot vad ett s.k. flyktingbarn kostar samhället.

Inga kommentarer: