lördag 13 januari 2018

Trygghetskommissionen?


Alltså, detta är sjukt och kanske symptomatiskt för det svenska samhället. Försäkringsbranschen har tydligen enats om att sätta till en ”Trygghetskommission”.

Vi vet alltså att en stor del av den kriminalitet som ökat lavinartat de senaste åren är en direkt konsekvens av den sanslösa migrationspolitiken. Denna initierades av förra regeringen med just Fredrik Reinfeldt som statsminister. Alla varningar och personer som kom avfärdades som rasistiska. Alla varningssignaler viftades bort och allt var bara lite integrationsproblem. Initialt var det även givetvis bara högutbildade som kom hit och som vi behövde på arbetsmarknaden. Man instruerade polisen och media att på alla sätt dölja alla problem relaterade till invandringen. Brå belades med munkavle och inga utredningar fick eller får göras som avslöjar problematiken.

Kostnaderna idag är alltså enorma för staten, landsting och kommuner. Kostnaderna för migrationsverket har skenat och miljarderna haglar. Ovanpå detta har vi stöldligor som härjar i landet och ”EU-migranter” som sitter och tigger snart i varje hörn i städerna, förutom att de kamperar där det passar dem. Domstolarna har order om att som regel fria och endast undantagsvis döma ut löjligt låga straff. Skadestånd vid våldtäkter betalas inte ut och allvarliga brott utreds inte (som t.ex. våldtäkter).
Gängkriminaliteten florerar; bomber, handgranater, vapen finns uppenbarligen som rena vardagsredskap i alla berikarområden. Vardagsbrott som stölder, skadegörelse och bostadsinbrott vet alla inte ens är mödan värt att polisanmäla - uppklarningsprocenten är i det närmaste noll.
Listan kan givetvis göras mycket längre men sjuklöverns politiker fortsätter att ljuga för medborgarna och stoppar medvetet huvudet i sanden och mumlar nysvenska.
Vem och vilka har nu orsakat alla dessa problem och kostnader? Helt klart är att denna och förra regeringen med statsminister Fredrik Reinfeldt bär det största ansvaret.
Man kan alltså inte bli annat än kräknödig när man ser att han nu är ordförande i en ”Trygghetskommission”. Han har uppenbarligen inte tillstymmelse till skam i kroppen.

Inga kommentarer: