onsdag 24 januari 2018

Socialdemokraterna flyttar partihögkvarteret


Socialdemokraternas partistyrelse har idag beslutat att flytta sitt huvudkontor från Sveavägen i Stockholm till Rinkeby utanför Stockholm. Partisekreterare Nisse Pärlemo berättar att beslutet tagits baserat på att partiledningen vill bli berikade av andra kulturer och få nya influenser, som kommer vara till gagn för partiet och landet. Temat för flytten kommer att var visionen ”Vi är Sverige och håller ihop.”, vilket ligger helt i linje med tidigare kampanjer man lanserat.
Partisekreteraren, uttrycker vidare att man vill ”prova på” att åka tunnelbana till arbetet och att det är närmare till Arlanda samt även Bromma flygplats från Rinkeby. Kritiker menar att det skulle medföra vissa risker för medarbetarna, men detta avfärdas som ”svartmålningar” och ”ogrundade spekulationer”. Partisekreteraren menar dock att man vill ändra utanförskap till innanförskap med samtal, ”brobyggande”, samt olika förebyggande åtgärder.

Vid frågan om vad brobyggande innebär i praktiken svarar hr. Pärlemo med att man till exempel lokalt vill lära alla att på svenska sjunga ”We shall overcome”. Han påpekar även att man arbetar för närvarande på att ta fram en arabisk text till samma melodi med samma budskap. Han tror även att detta kan bli något som minskar rivaliteten mellan olika berikande gäng i området som man anser borde samarbeta när det gäller dopingpreparat och visionsskapande preparat som t.ex. khat.

Partisekreteraren uttrycker även sin glädje över beslutet då det möjliggör för partistyrelsen att delta i kulturella spontanevenemang som stenkastningar på utryckningspersonal och att få lära sig arabiska och s.k. ghettosvenska, så man kan kommunicera med lokalbefolkningen. Man ska ej heller förglömma tillägger han, att den påbjudna klädseln för kvinnor minskar risken för hudcancer avsevärt. En klädsel som man för övrigt även rekommenderar kvinnliga partimedarbetare efter flytten, anledningen är dock oklar i synnerhet beträffande sommarhalvåret.

Man kan dock konstatera, att detta är uppenbarligen är ett steg i rätt riktning då man utlokaliserat statliga funktioner och verk från Stockholm till andra orter, och en politiskt korrekt steg mot det multikulturella land Sverige nu är enligt riksdagsbelsut, hösten 2014.

Visst är det fake news! Avsiktligen. Men socialdemokraterna borde väl gå med gott föredöme, i stället för att besluta om utflyttning av statliga funktioner? Varför ska de ha ett stort kontor mitt på Sveavägen, de har ju först byggt miljonprogramsområden, och de senaste åren sett till att de blivit utanförskapsområden.
Ovanpå detta har de den politik de drivit just skapat utanförskapet, trots enorma satsningar på olika sätt och socioekonomiska bidrag.
Under åren har man även hyllat berikning av alla dumheter som kommit till detta land och sett mellan fingrarna på rena lagbrott. Det har till och med gått så långt att man understödjer lagbrott med skattepengar, som gällande könsstympning av barn.
Dessutom har man under de senaste åren försökt förneka att vi har någon egen svensk kultur, och om så skulle vara fallet är det saker som man kan vara utan och ska i stället hitta kulturella saker hos de som kommit till detta land. Betydelsen av svensk kultur ska alltså sopas under mattan till förmån för olika influenser och berikningar

Alltså borde det väl vara så att socialdemokraterna borde flytta sitt partihögkvarter till Rinkeby? Det finns ju så många områden som måste betecknas som "spännande paradis" i partiprogrammet, att varje lokalavdelning i landet kan flytta till närmaste lokalt berikarområde. Detsamma gäller även Centern, Vänsterpartiet och miljömupparna.


Inga kommentarer: