söndag 1 april 2012

Moderna avlatsbrev

Jag hittade i SvD att CUF tycker att handeln med utsläppsrätter är bra, alltså att man kan köpa rätten för att släppa ut växthusgaser, och då i synnerhet koldioxid.

På denna blogg för några dagar sedan kan man läsa hur dessa moderna avlatsbrev fungerar. Vi i Sverige importerar alltså en massa plastsopor från Europa, och bränner dem i Sverige, så att det bildas en massa växthusgaser. Jag skrev om detta för några dagar sedan och originalartikeln i SvD är denna.

Men nu är det ju så att vi bara har en viss kvot utsläppsrätter/avlatsbrev, alltså måste man minska ner på andra utsläpp för att kunna köpa plastsopor och bränna dem här. Vad är då ”andra” utsläpp i politikernas ögon, jo givetvis bilismen och oljepriserna.
Så om ett tag kommer vi att få höra uttalanden som ”Vi klarar inte våra miljöåtaganden och släpper ut för mycket växthusgaser. Alltså måste vi höja energiskatterna (med moms på givetvis), för att kunna uppfylla våra åtaganden.”. Lägg märke till att man alltid pratar "vi", även fast det är rent politiska beslut du inte haft någon som helst del i.

Man ska ju givetvis veta att i Tyskland är det en extra skatt på just engångs-plastförpackningar, vid inköp. Alltså, får först tyskarna betala för förpackningarna som sedan tomma samlas in i ”Gelbe Sac”, och sedan säljer tyska staten dessa en gång till, till Sverige.
Men du lille dumme svenske medborgare, tar säkert lite högre bensinpris för miljöns skull, och släckte alla lamporna under ”Earth hour”. För Sverige ska ju vara ledande när det gäller växthusgaser  med utsläppsrätter/avlatsbrev, och tar man in mer sopor för bränning, blir det mindre utsläppsrätter för bilismen.Inga kommentarer: