tisdag 22 april 2014

Är du främlingsfientlig lille medborgare?

Att expropriera något är det ultimata maktmedlet för politiker. Det kom ursprungligen till för att enskilda fastighetsägare och markägare inte skulle kunna hindra projekt som dels hade beslutats av demokratiska församlingar och då stora projekt. Man tvångsköper alltså mark eller fastigheter för att de är till hinder för något, t.ex. en motorväg. Det är det ultimata maktmedlet man kan ta till för att köra över den enskilde medborgaren och dennes rätt till mark eller fastigheter denne äger.
Men till Sverige har det kommit en ny elit. Framtidens människor, som är berikande och det är en kombination av att tycka synd och ösande av pengar över, samt tvång från migrationsverket att ta hand om i kommunerna, enligt den nya lagen som trädde i kraft 1:a januari. Tidigare har driftiga företag köpt upp herrgårdar och anläggningar för att kunna göra sig en väl tilltagen hacka på denna elit, men det är tydligen inte tillräckligt. Nu föreslår en vilsen socialsekreterare att man ska kunna tvinga personer från hus och hem till förmån för eliten.

Ponera att kommunen finner att du har ett hus du ärvt och en massa kvadratmeter. Kommunen kan då se att du inte alls behöver så stor yta, och man kan då tvinga dig att sälja huset till kommunen (expropriera, för vad man anser skäligt pris), eftersom man anser att just ditt hus behövs till flyktingar, och du ska vara solidarisk då det borgar för ”ett bättre mottagande” samt är ett av politikerna skapat problem som ska fördelas just "solidariskt". Ok, detta länkar till ett brev från en socialsekreterare till Halmstads kommun. Det är egentligen inget politiskt beslut, men det skulle inte förvåna mig ett dugg om så snart blir fallet. För du är väl inte främlingsfientlig lille medborgare, och alla måste väl vara solidariska?

Inga kommentarer: