torsdag 24 april 2014

En intressant artikel

Det här en intressant artikel. En person har alltså blivit åtalad för att denne påstår ” När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA-länder.”. Att påstå något sådant är alltså åtalbart, och åklagaren yrkade på fängelse men ändrade sig sedan till 100 dagsböter och villkorlig dom.
Åklagaren har tydligen yttrat ” Jag menar att han [Hess] pekar ut en specifik grupp som mer brottslig än andra och när detta sprids till människor som inte har kunskap, så kan de tro att det är sant. Därmed har han hetsat folk att börja tycka illa om muslimer.”.
Ok, för det första kan man ju av två skäl fatta varför journalister dyker från detta ämne. För det första är det inte PK att påstå något sådant, och ren journalistisk harakiri att skriva något sådant och för det andra uppenbarligen åtalbart. Det spelar ingen roll om påståendet är korrekt eller inte. Ämnet är censurerat och tabubelagt.
Men det intressanta är om det finns någon substans i påståendet. Det finns en myndighet som har som ren uppgift att spåra samband mellan olika befolkningsgrupper och brottslighet. Myndigheten heter BRÅ, alltså brottsförebyggande rådet. Vad de rapporterar ska ligga till grund för politikernas beslut och myndigheters samt domstolars agerande. Det sistnämnda eftersom alla brott har en viss straffskala och domstolarna kan alltså utdöma kraftigare straff på skalan för att avskräcka och stävja en viss typ av brottslighet. Nu kan man börja fundera på hur det fungerar i Sverige idag.
  • Våldtäkter är så vanliga att de inte längre rapporteras i pressen. Anledningen borde egentligen vara desto större för journalister att ta upp problematiken.
  • Polisen underlåter att komma med beskrivningar på gärningsmän, sannolikt ofta med konsekvensen att brottslingar aldrig lagförs.
  • Det vidriga begreppet ”gruppvåldtäkter” har märkligt nog dykt upp sedan ungefär fem år.
  • Straffen för våldtäkt är larvigt låga.
  • Skadestånden vid fällande dom är rent symboliska. Skadestånden hamnar dessutom ofta hos Brottsoffermyndigheten som skriver ner beloppen till ett rent skämt.
  • Baserat på de två ovanstående punkterna kan man förutsätta att mörkertalet när det gäller att ens rapportera våldtäkter är stort.
 Men sedan var det påståendet att det finns ett ”stort samband mellan våldtäkter och antalet invandrare från MENA-länder”. Är det någon som betvivlar att invandrare från dessa länder till större utsträckning är muslimer än s.k. pursvenskar? Är det någon som betvivlar att islam har en helt annan kvinnosyn, och dessutom nedvärderande sådan än den svenska? Det finns säkert förutom med hänvisningar till koranen miljontals exempel på att islam som religion inte står för att kvinnor är jämställda med män. Därmed inte sagt att alla muslimska män är potentiella våldtäktsmän, och det är viktigt att förstå. Men den muslimska kvinnosynen anser jag inte hör hemma i Sverige 2014, då den baserar sig på en skrift som är 1400 år gammal och skriven i arabvärlden. Än så länge står svensk lagstiftning över alla religioner, men man börjar tvivla på att så är fallet.
Men för minst tredje gången på denna blogg – var är statistiken från BRÅ? Den statistik som finns är runt 8 år gammal och visade redan då en mycket kraftig överrepresentation när det gällde invandrare och sexualbrott. Det är historia och jag efterlyser ny och uppdaterad statistik.
Men det är minst sagt larvigt mot denna bakgrund att läsa åklagaren påstående, alltså att ” när detta sprids till människor som inte har kunskap, så kan de tro att det är sant.”. Varsågod då åklagaren, bevisa att det inte är sant med den kunskap du besitter. Fram med aktuell statistik som visar att personer från MENA inte är överrepresenterade när det gäller sexualbrott! Annars är det bara en myt (tack Ullenhag). Förresten, om du ändå ska skicka dokument, vänligen passa på att bifoga den drygt 10 år gamla utredningen från BRÅ som visar att romer inte är överrepresenterade i brottstatistiken. Alltså, om hemligstämpeln avlägsnats. Tack på förhand!   

Inga kommentarer: