måndag 28 april 2014

Vansinnesfärd?

Det här är ett exempel på hur det fungerar i Sverige, och att medborgarna tvingas lägga alla former av logik åt sidan. Det har även en koppling till headern. Att ha kört 187km/h är automatiskt ”vansinnesfärd”, och givetvis har någon annan trafikant tipsat polisen om god medborgare. Det intressanta är om det i själva verket var en ”vansinnesfärd”, eller om det är hastigheten som automatiskt gör det till detta? En sak kan ju vara att det fanns andra trafikanter ute och det är minst sagt korkat att köra i denna hastighet om så var fallet då dessa inte räknar med att bilar ens kan framföras i 187 km/h. Men om så inte var fallet behöver det inte alls ha varit fel att köra 187 km/h. Om man har bra väg, inga andra trafikanter, givetvis en hyfsad bil och dessutom har vana och erfarenhet av att köra i denna hastighet är det inte det minsta farligt. Farligt är att inte anpassa hastigheten till omständigheterna och förutsättningarna. Hastighet i sig har aldrig orsakat en enda olycka, det är trafikanternas felbedömningar som orsakar olyckor inte hastighet i sig. Att köra fortare än man behärskar och de vägförhållanden som föreligger är däremot just vansinneskörning. Jag frågar mig om det hade varit ”vansinneskörning” om personen kört 130km/h vid dålig sikt, snorhalka, tät trafik och med gammal bil med usla däck? Svaret är givetvis att det är fullt lagligt.
Jag hade för många år sedan och i Tyskland en debatt med en svensk trafikguru om detta. Han anförde att alla inte klarar av att köra ”så fort”. Det är sannolikt riktigt, men hastighetsbegränsningar är inte tvingade vilket innebär att om mormor Hulda, 92 år inte anser att hon inte klarar av att köra 130 km/h, under bra förhållanden ska hon inte heller göra det. Men av denna anledning finns det ingen anledning att alla hastighetsbegränsningar ska anpassas till vad Hulda klarar av (och under goda förhållanden).
Och som jag påtalat i headern, det är inte det minsta tufft att köra fort. Det är däremot rent vansinne att köra fortare än man klarar av, och i synnerhet att inte hålla ordentliga avstånd. Det sistnämnda struntar svenska polisen blankt i, emedan man enkelt kan mäta hastigheter och spikar upp plåtpoliser i massor.
Men det är väl bara att erkänna. Jag har åxå ”vansinneskört”, till och från mitt arbete i sådär 5 år i hastigheter runt 200. Ibland även passerat polisbilar i denna fart, vilket kändes lite konstigt i början.
Tänk vad märkligt det är…varje dag i Tyskland finns sannolikt fler ”vansinnesfärder” än det finns medborgare i Sverige, och det fungerar utmärkt. Men här i Sverige ska alla ägna mer intresse åt hastighetsmätaren än bilkörningen och få "nära-döden-upplevelser" om den lilla nålen råkar visa 10 km/h mer än en nyss passerad skylt, oavsett väglag, trafiksituation och annat.
Det är ju hastigheten som dödar, krossar och skapar elefanter i baksätet (enligt en gammal propagandahöjdare på tuben.) 

2 kommentarer:

Edward Ulfertz sa...

Visst du har rätt.
Polis och lagstiftare stirrar sig blinda på hastigheten.
Det är för att den är mätbar.
Det som inte är mätbart (utan videokameror) är omkörningar med små marginaler, svänga hit eller dit utan att använda blinkers, ligga för nära inpå bilen framför m.m. m.m.
Detta är minst lika farligt som att ha för hög hastighet.
Okey, hastigheten har betydelse. Kollisionsenergin ökar med formeln E=mv², d.v.s. om hastigheten fördubblas, så fyrdubblas kollisionsenergin.
Men jag anser att det är SKILLNADEN i hastighet som är det farliga.
Om alla kör i 130 km/tim och plötsligt upptäcker mormor Hulda, som tuffar fram i 70 km/tim, då är det hon som kör i den farliga hastigheten.
Om du kör 130 och kör in i röven på en som kör 129, så är hastighetsskillnaden 1 km/tim. Det blir inte ens en repa i lacken.

Men svenskens övertro på siffror och decimaler går igen även på alkohol-kontroller. Är det en decimal för högt så är det kört.
I det amerikanska systemet (jag säger inte att det är bättre, men) där kollar man: kan du stå?, kan du gå på den vita linjen?, kan du sätta ihop pekfingertopparna när du blundar?, kan du framföra bilen på ett trafiksäkert sätt fast du tagit ett par öl?

Jag har jobbat en del som mättekniker och vet att mätutrustning (kalibrerad eller ej) kan visa stora fel. Det gäller nog även radarkameror och alkomätare.

Ulmerkotten sa...

Jäpp, det är därför hastigheten på Autobahn vanligtvis är sänkt vid av/påfarter eftersom man inte vill ha så stora hastighetsskillnader. Blir det stopp eller hinder på Autobahn sätter man på varningblinkers. Bensinstopp är bötesbelagt, samt att hetsa eller störa.

Visst, rörelseenergin ökar kvadratiskt och det är just därför det är så förbaskat viktigt att hålla avstånd - något som man struntar blankt i Sverige.