måndag 14 april 2014

...och propagandan fortsätter

Så var det dags för nästa propagandaartikel i serien ”Drömmen om Sverige”. En del av texten i början talar för sig självt; ”Människorna som drömmer om Sverige väntar redan utanför. De längtar till ett land som sägs vara humant och tryggt. En plats där ens familjemedlemmar inte torteras ihjäl, där husen inte bombas till grus, där barnen får gå i skola. Nu köar de utanför porten med det svenska riksvapnet, med de tre kronorna.”. Snyft...
Läs och lär hur man väcker medkänslor hos sina läsare. Givetvis i kombination med bilder på oskyldiga barn som drabbats av konflikten. Barn är jättebra, de ger bilden av både framtid och oskyldighet. Sedan har vi artikeln, den består i princip av två teman, tårdrypande exempel i kombination med Sveriges officiella inställning och de regler migrationsverket och ambassaderna följer. Man ska helt enkelt trycka att våra regler är för hårda och att vi både har plats och råd att släppa in varenda kotte som vill komma till detta land.
Går man på sådan här propaganda är man bra lättlurad.

Inga kommentarer: