söndag 27 juli 2014

Återetablering

Visste du att de som kommer hit som ekonomiska lycksökare, men mot förmodan inte klarar av att dra en tillräckligt bra vals för migrationsverket ändå får en massa pengar för att resa tillbaka?
Hittade denna länk hos migrationsverket som anger följande: ” Återetableringsstödet motsvarar 30 000 svenska kronor för varje person över 18 år och 15 000 kr för barn under 18 år, dock högst 75 000 kr per familj.”. Kommer man till detta land och inte är flykting, ska man väl för faen inte belönas med en massa svenska skattepengar för att man skickas åter till landet man kommer ifrån? Beloppen man skickas hem med är åtskilliga årslöner, och inte bara någon ”återetablering”.
 
Det är alltså en win-win historia att låta sig smugglas till Sverige. Antingen duger historien för det naiva migrationsverket och då blir man flykting och kan plocka in hela släkten som ”anhöriginvandring”, en ren vinst där de svenska skattebetalarna får betala alla personers försörjning. Annars skickas man hem till landet man kom ifrån med 30 KSEK på fickan med en önskan om ”bättre lycka nästa gång”. Yeck!

Inga kommentarer: