söndag 20 juli 2014

En som tagit bladet från munnen

I ett demokratiskt land hade det fungerat så att kommunerna hade bestämt hur många flyktingar man kan eller ville vara ta emot under en viss period, säg ett år. Sedan hade Migrationsverket anpassat den mängd flyktingar som får uppehållstillstånd till den mängd kommunerna kan och vill ta emot. Det hade varit demokratiskt eftersom vi har kommunalt självstyre enligt grundlagens första paragraf.
Men så fungerar det inte i Sverige. Det kommunala självstyret har flyttats till ett statligt verk, Migrationsverket som allokerar flyktingar till de olika kommunerna efter det behov de anser sig ha. Eftersom hela migrationspolitiken är rent vansinnig lyckas massor med personer komma hit som har lärt sig dra valser för Migrationsverket och sedan beviljas uppehållstillstånd. När de sedan fått sådant är det grönt ljus för s.k. anhöriginvandring, vilket innebär ytterligare invandring, och på så sätt har hela den demokratiska processen satts ur spel då de kommunala politikerna är maktlösa.
Alltså har hela den demokratiska processen satts ur spel och de folkvalda politikerna har ersatts med tjänstemän på det statliga Migrationsverket. På denna länk kan vi läsa att en socialdemokratisk politiker efter 38 år väljer att avsluta sitt uppdrag p.g.a. den vansinnighet som beslutats av sjuklövern på riksnivå. Han har min fulla förståelse, och det glädjer mig att det är en socialdemokrat som insett vansinnet, och som han påtalar; det finns företag som tjänar storkovan på hela vansinnet genom att erbjuda flyktingplatser till Migrationsverket. Storkovan är alltså medborgarnas surt förvärvade skattepengar.
Men vad är fortsättningen? Låt oss gissa lite eftersom det inte finns några som helst tendenser på att mängden ”flyktingar” lär minska och definitivt inte anhöriginvandringen. I första läget kommer ju kommunerna att tvingas upphandla villor och lägenheter för att kunna inhysa ”flyktingarna”. De kommunala bostadsköerna kommer för svenskar ha en kötid som överstiger en normal levnadsålder. Den bostadsbrist vi ser idag kommer alltså bli betydligt värre och villa- och lägenhetspriserna kommer fortsätta stiga. Att höja reporäntan skulle få enorma konsekvenser då många har lån upp till näsan, så det kan man inte. Skulle detta inte räcka kan man räkna med att kommunerna tvingas expropriera objekt som kan fungera som flyktingförläggningar. Ett alternativ är även att man kollar vilka som har stor bostadsyta per person och sedan bestämmer Migrationsverket vilka som ska tvingas ta emot dessa ”flyktingar” i sina hem. Den som protesterar eller vägrar, får sin bostad exproprierad, och kommer utmålas som rasist, osolidarisk och främlingsfientlig.
Konceptet med att tvinga medborgarna att inhysa flyktingar i sina hem kommer att lanseras av integrationsministern som ”medborgarberikning”, i första läget kanske på frivillig basis, men sedan som tvång av Migrationsverkets tjänstemän.

Inga kommentarer: