torsdag 19 mars 2015

Dags för ytterligare en huskur?

Det är givetvis ren PK-tabu att koppla alla skottlossningar och bomber med den sanslösa migrationspolitiken. Visst är det så att man inte kollektivt kan påstå att invandrare är kriminella, detta vore helt felaktigt och skuldbeläggande av alla invandrare som en homogen grupp.
Men det vore lika fel att inte tillstå att det inte finns någon koppling mellan den senaste tidens ökade grova brottslighet och den migrationspolitik som förts och förs. Man kanske kan skylla på bristande integration, utanförskap eller annat men det är faktiskt sekundärt då det är en självklarhet att mängden invandrare är det kritiska primärt. Tar man in fler än man kan integrera, samt accepterar att de bosätter sig i s.k. utanförskapsområden, leder detta till olika problem. Detta i synnerhet som man accepterar att det finns personer som olagligen befinner sig i landet som s.k. papperslösa. Jag uppmärksammade igår en artikel som påtalar att hundratals "flyktingar" bara försvinner, allt är givetvis en ren grogrund för utanförskap och kriminalitet.

Men det är alltså mängden man tar emot som i första läget är problemet. Men att göra kopplingen mellan invandring och gängkriminalitet är givetvis helt tabu att göra i media. Den mängd invandrare man tar emot är helt enkelt inte integrerbara, men därtill kommer en mängd olika faktorer. Man kan försöka dölja detta genom att politiker skyller på varandra, hitta på olika integrerings och jobbprojekt m.m., men det är bara att försöka lindra symptomen, inte bota sjukdomen.

Nu kommer det ropas på mer pengar till polisen i trakter där skottlossningar och mord begås, mer pengar till integreringsprojekt samt hårdare vapenlagar. Typiska huskurer för att lindra symptomen alltså.

Media går som livrädda runt hela problematiken och i det senaste fallet var det alltså ”arga unga män” som utförde dådet enligt en intervju i Aftonbladet. Man undrar hur länge media ska kunna dölja den röda tråden när det gäller bomber, bilbränder, gängkriminalitet, skottlossningar, våldtäkter och annat. Det är ungefär lika falskt som att sticka under stol med att IS har något med islam att göra.
Men det finns ju en myndighet vars uppgift är att göra olika kopplingar för att förebygga brott; Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Intill för sådär 8-10 år sedan fanns statistik beträffande överrepresentation för olika befolkningsgrupper från BRÅ. Idag finns ingen statistik, vilket är synnerligen märkligt, i synnerhet som gängrelaterad kriminalitet uppenbarligen ökar för var dag.

Men nu är man orolig för att våldsspiralen ska trappas upp. Fantastiskt, när man skjuter på en restaurang med Kalashnikov automatkarbiner, då undrar man vad en upptrappning innebär? Stridsvagnar, granatgevär, kulsprutor, handgranater eller?


Add: Så råkade jag läsa denna artikel (länk), som är DN:s ledare. Den slutar med att man vill vända utvecklingen stoppa och skruva tillbaka klockan. Tror någon att detta fungerar, och lite desperate svammel om vapenlagar. Vad bryr gängkriminella sig om sådana? Läs gärna artikeln då den är precis den är ett typexempel på den naivitet som speglar media. Grundorsakerna falerar totalt som vanligt. Tabu givetvis.

Inga kommentarer: