torsdag 12 mars 2015

Utan ett öre i fickan

Det är ganska larvigt. Man har alltså en pressträff (länk) för att spendera en miljard mer per år på försvaret. Man snackar stort och brett om hur försvarsförmågan ska stärkas, och man ska lägga ett helt kompani med 150 man på Gotland. Finansieringen är givetvis inte klar men man kommer att tvingas höja skatter hävdar man, utan att specificera vilken eller vilka.
Nu är ju problemställningen att vi inte har något som helst försvar. Jag föreslog för ett bra tag sedan att man skulle döpa om det till ”Lilla bromset” eftersom alla inkluderande ÖB, vet att det skulle klara i bästa fall en vecka.
Det man snackar om är alltså en ökning på runt 2.5%, emedan man lagt ner förband i massor de senaste 35 åren, och försvarets del av BNP har minskats från 1975 då den var 3.1% till 1.2% 2012 (länk). Under denna tid har man givetvis även kapat bort den allmänna värnplikten, och ersatt värnpliktiga med yrkessoldater som har en lön som snarast är att betrakta som levnadsbidrag. Personalbristen inom försvaret är givetvis stor eftersom det är bättre betalt att vara städare än soldat. Dessutom kan städare inte bli tvingade till utlandstjänst, varför detta yrke helt logiskt är att föredra.

Så vad Andersson och Hultqvist kommer med är vad man kan kalla för ”en piss i Mississippi”, när det gäller Sveriges försvarsförmåga. 150 man på Gotland? Tja, 2013 hade Ryssland en övning (
länk),
och jag citerar; ”Insatsen består av 160 000 man, tusentalet stridsvagnar och bepansrade fordon, 130 flygplan och 70 fartyg, uppger ryska nyhetsbyrån Ria Novosti.”.
Visst, vi kan aldrig mäta oss med Ryssland, men vi kan skapa ett Försvar värt namnet som gör det kostsamt att ens fundera på att angripa. Om vi börjar med att slakta guldkalven (migrationspolitiken), kommer det finnas betydligt mer förutsättningar att skapa ett försvar. Man kan notera att bara Migrationsverket vill ha 18 miljarder de närmsta åren för att finansiera bara den ökade invandringen, pengar de tvivelsutan kommer att få som en nysning. Vad den sanslösa migrationspolitiken kostar per år vet ingen, men 100 miljarder per år lär inte vara något överbud.

Men Magdalena Andersson har redan börjat med nollbudget, och vidare aviserar skattehöjningar, för att finansiera förslaget. Rent principiellt tycker jag dock att regeringen borde i första läget ska tala om exakt hur och med vilka medel man ska finansiera något när man presenterar det.
Det är direkt fult att lägga förslag till Sveriges folkvalda, och väljare om man inte först berättar var pengarna ska komma ifrån. Hyckleri eller drömmar om man så vill.
 
Som ett barn som berättar vilken typ av godis det ska köpa men har inte ett öre i fickan, men tillstår att godis är gott och ett "rent måste", eftersom sötsuget ökat markant.

Inga kommentarer: