onsdag 11 mars 2015

Hitta pudelns kärna

Grundplåten för ett fritt samhälle är demokrati, som i sin tur vilar på yttrandefrihet och val. Det finns givetvis olika demokratier som fungerar på olika sätt, men grunden för alla dessa är i sin tur yttrandefriheten. Om medborgarna inte får uttrycka sina åsikter, dessa censureras eller felaktigt återges/förvrängs av media med är samtliga dessa saker direkta hot mot ett demokratiskt samhälle.
Detta gäller i synnerhet media då det man tillhandahåller läses av en stor läsekrets. Det intressanta med just det sistnämnda är att det är precis vad murvlarna från Expressen ägnat sig åt, men detta har jag tidigare avhandlat.
Men i ett demokratiskt land måste man alltså ha rättigheten att kritisera och ifrågasätta i princip allt. Det är demokratins fundament. Gör man avkall på detta av vilken anledning det vara må, har man ingen demokrati längre.
Det inkluderar i synnerhet kritik mot religioner, påbud och annat som inte kan förklaras eller försvaras, allt må kritiseras i en demokrati. Finns inget försvar eller om man hänvisar till andra eller religiösa gamla skrifter eller vad det vara må förtjänar det just den kritik och det ifrågasättande de får. Det gäller alla religioner, alla åsikter eller politiska övertygelser. Det finns ingen immunitet mot dumheter i en demokrati. Ett lands lag står över religioner eller vad den enskilde eller grupper tycker eller vad de har för religion. Det är vad demokrati handlar om – rätten för alla medborgare att kritisera, ifrågasätta samt rätten att komma till tals i publika media. Hur det demokratiska systemet sedan fungerar kan man diskutera, och det finns ett otal system på jorden.

Men här har vi ett typiskt fall med Lars Viks. Han lever under ett konstant dödshot från militanta idioter för en teckning. Denna länk beskriver hans situation.
 
Nu finns det givetvis en massa människor som tycker det är onödigt att provocera muslimer, eller menar att deras åsikter ska respekteras. Varför då? All heder åt Lars Viks som på detta sätt belyser de regelrätta dumheter som finns i islam. Man har i ett demokratiskt land i sin fulla rätt att göra karikatyrer av Obama, Kim-Jong Un, Löfvén, Muhammed, Gud, Jesus, jultomten eller vem katten som helst. Man har rätt att i texter kritisera det man anser är felaktigt, eller göra ironiska filmer. Det är ett rent demokratiskt fundament. Den dag man inte fattar detta har man ingen demokrati.

Men svenska politiker är yrvakna och tror att man kan lappa över problem med mer skattepengar, konstgjord andning och svammel (tack Ullenhag!). Man anser kanske att islam är en religion man ska acceptera och kunna samexistera med kanske med att sjunga ”We shall overcome” (tack Friggebo!), har visioner om multikulti och lycklig samexistens till samhällets gagn. Välkomna till verkligheten med muslimska krav på ramadan, moskéer, kvinnosyn, minareter, segregerade badtider, skolundervisning, halal o.s.v.

Och inte minst att Lars Vilks tvingas leva under konstant dödshot, emedan personer som kommit hit som ”flyktingar” åker till IS för jihad. Allt emedan Mona Sahlin tycker att de s.k. flyktingar som reser tillbaka till de områden de flytt från, för att slåss för och med IS åxå är "offer". Att det finns många muslimer i landet legaliserar inga oförsvarbara dumheter. Det är snarare en följd av den sanslösa invandringspolitik som förts och förs. 
I Smålandsposten kan man läsa denna artikel av en idéhistoriker, Lars F Eklund. Det är bra och modigt skrivet, så det är mycket förvånande att denna artikel finns kvar på nätet.
Ska det vara så förbaskat svårt att fatta vad som är pudelns kärna?

Inga kommentarer: