söndag 22 mars 2015

Tack för tiggarna, EU

I alla våra städer sitter det nu tiggare. Det är alltså personer som rest hit för att tigga. Givetvis enbart för att det lönar sig att tigga och för att folk ger dem pengar. Ju fler som ger dem pengar ju lönsammare blir det givetvis och ju fler kommer. Inte konstigt alls. Det är därför direkt kontraproduktivt att ge dem pengar. Huruvida själva tiggeriet är organiserat eller inte vet jag inte, men det skulle knappast förvåna om så är fallet.

Men det är i alla fall var och ens ensak om man ger dem pengar. Rent generellt tycker jag att man borde förbjuda tiggeri för ej svenska medborgare. Jag tycker det är mycket störande med tiggare rent generellt, i synnerhet som en del går runt t.ex. i bussköer och tigger aktivt. Vidare kan man fråga sig hur det kommer påverka turismen med städerna fulla med tiggare.
Nu har man hittat på det nysvenska ordet ”EU-migranter”, och börjat stödja dem på olika sätt. I denna artikel kan man läsa att 90 miljoner kommer att allokeras för att kanske 700 personer ska kunna ”inkluderas socialt”. Av de 90 miljonerna är 12 miljoner svenska skattepengar. Detta är rent kvalificerat vansinne; det är alltså så att andra EU-länder inte tar hand om sina medborgare, och då ska det betalas av svenska skattebetalare och EU. Vidare är skattepengar just sådana, d.v.s. något medborgarna är tvungna att betala och att en enda skattekrona från EU eller svenska skattebetalare används till detta är inget annat än ren stöld. Personerna har själva valt att komma hit och att tigga. Genom att allokera skattepengar till dem skickar man ut budskapet att det bara är att komma hit så blir man försörjd av svenska skattepengar eller personer som ger pengar.

Men det är ju egentligen så det fungerar idag; men då kallas de som kommer hit ”flyktingar”, och vi kan se hur denna typ av politik påverkar mängden ”migranter” och deras anhöriga. Invandringen når nya rekordnivåer och kostnaderna är enorma. Givetvis och som en direkt följd, har vi bostadsbrist och hög arbetslöshet. Man pratar om att höja olika skatter eller återinföra gamla för att få mer pengar. Nu vill man alltså skicka ut samma budskap till alla tiggare över hela Europa i första läget; ”-Kom hit och tigg så blir du försörjd av svenska skattebetalare.” Eftersom vi är nettobetalare till EU är det alltså bara en liten del svenska EU-skattepengar återbetalas för att finansiera tiggarna i Sverige. Rumänien och Ungern är dock nettomottagare, och givetvis är det bra för dessa länder att kunna exportera ett internt problem till Sverige, samt samtidigt få pengar av EU.

Alltså; vad man borde göra är att helt enkelt förbjuda tiggeri för ej svenska medborgare. I den mån de ertappas förpassas de till det land de har medborgarskap i. Om det finns några utan medborgarskap ska de skickas till EU-parlamentet i Bryssel, ”EU-migranter” som de kallas. Det är bara att fatta; vi har ingenting att vinna på att vara hela världens lilla socialbyrå.
Hittade denna artikel som är en intervju med en polis som uppenbarligen vet vad han pratar om.
Samt denna, i vilken man kan läsa Alina och Cristi Cantaragiu har själva spelat och tiggt på Uppsalas gator. Tillsammans kunde de skrapa ihop uppemot 1000 kronor om dagen. Alina tjänade betydligt bättre, berättar de, folk ger hellre till kvinnor. I flera andra europeiska länder har man förbjudit tiggeri. Det borde Sverige också fundera på, tycker Cristi.”. Ok, uppemot 1000 kr om dagen. Vad blir det per månad, och oskattat givetvis?
Slutligen, igen en sak vi kan tacka EU för. Kan någon säga en enda positiv sak med att vara med i EU? Innan du skriver något småaktigt kan du ju väga vad du skriver mot de 29.7 miljarder det kommer att kosta 2015 (länk).

6 kommentarer:

Anonym sa...

Tiggeriet är redan förbjudet men ingen bryr sig.

***********************

Utdrag ur lokala ordningsföreskrifter för Stockholm:

14 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.


27 §


Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15-18 §§ och 20-25 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

********************

Exakt vad är det som framstår som svårförståeligt i texten?

Ulmerkotten sa...

Tack! Men om man nu dömer dem till penningböter har de ju ingen inkomst. Det blir alltså en massa byråkrati men inget straff. Dessutom är de ju så förbaskat många att hela polisstykan och rättsväsendet skulle gå åt till detta.

Men om man nu dömer en person ett antal gånger för tiggeri, och denne inte betalar är det högst osannolikt att det skulle sluta med utvisning. Alltså är denna ordningsstadga helt tandlös.

Det är nog bäst att först bara ge en varning och sedan nästa gång utvisa dem.

Anonym sa...

Även om böter inte skulle erläggas så skulle polisen åtminstone kunna avhysa de små raringarna på det att fortsatt brottslighet förhindras.

Ulmerkotten sa...

Ok, men de är tillbaka inom en timme. Kanske anklagar de polisen för "agg mot folkgrupp" eller rasism och kräver ersättning för utebliven inkomst.

Anonym sa...

Så sant,så sant.

Anonym sa...

Problemet är väl att polisen inte gör sitt jobb längre pga rädsla för PK drevet.