onsdag 15 juli 2015

En klassisk lögn i repris; "hållbart asylmottagande".

Ylva Johansson (s) skriver i en debattartikel om regeringens strategi för hållbart asylmottagande. Efter att ha läst artikeln kan man bara konstatera att det är samma repiga skiva om och om igen, oavsett regering. Validering, bostäder, utbildningar, språkkunskaper o.s.v. Givetvis kryddar man dessa klassiska mantran med floskler i massor. Floskler vi hört till leda som ”… utvecklingspotential och de vinster som finns för vårt land om vi skapar rätt förutsättningar för nyanlända att etablera sig och göra vårt land till sitt.”, ”… regeringens fokus på konkreta åtgärder som förbättrar nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället och därmed bidra ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt till Sveriges utveckling.”, ”… demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär.” Precis som så många gånger tidigare är lösningen att pumpa in mer pengar på olika sätt, omfördelningar och lite andra påhitt till denna vansinniga cirkus.

Låt oss nu ta några enkla saker till en börja med.
För det första råder ingen som helst brist på arbetskraft i landet. Enligt Ekonomifakta (länk), är den öppna arbetslösheten 8% och ungdomsarbetslösheten 24% (maj 2015). Ovanpå detta ska man komma ihåg att det finns massor med människor i dold arbetslöshet (kurser, utbildningar, praktikanter). Alltså är det en ren lögn att påstå att vi skulle behöva mer arbetskraft.

För det andra är det s.k. flyktingar som kommer hit och alla deras anhöriga. Det är i första läget alltså inte arbetskraftsinvandrare, utan oftast personer med låg utbildning.

För det tredje är det fel att påstå att det skulle någon form av lösning på befolkningens demografiska sammansättning, alltså med färre och färre i arbetsför ålder. Detta är ett argument man kört med sedan 70-talet, men då avsåg man att 40-talisterna skulle gå i pension. Det var inte sant då och är inte sant nu. Om man i stället betalade vårdpersonalen högre löner skulle de inte fly till andra länder. Varför inte ta pengar från t.ex. migrationsverket till detta? Vi kan varje vecka läsa om vårdkrisen, och detta trots invandringen, valideringar och andra åtgärder som haft som mål att få in invandrare på arbetsmarknaden.

För det fjärde är det ingen som helst humanitär sak att ta emot de som kommer hit, minst 90% av de som kommer till detta land och söker asyl är ekonomiska migranter som kommer hit för att få en bättre levnadsstandard och har låtit sig smugglas hit. Nu avser även regeringen att ta runt 25% av de pengar som var öronmärkta till att hjälpa riktiga i konflikters närområden till att finansiera den vansinniga immigrations-/flyktingpolitiken.

För det femte är vi en del av EU. Vi har tagit, och tar emot absolut flest s.k. flyktingar i hela EU per capita. Detta har orsakat massor med problem och kostnader. Kriminalitet, gängkriminalitet och akut bostadsbrist kan ju nämnas som exempel. Är vi en del av EU är det bara att spika igen gränserna med hänvisning till att vi har ”tagit vårt ansvar”, samt hänvisa till första asylland.
För det sjätte leder den förda politiken till allt större flyktingströmmar av allt mer desperata flyktingar t.ex. över medelhavet. Vilka som tjänar enorma belopp på all flyktingsmuggling kan vi bara gissa, men att en stor del av pengarna hamnar hos militanta islamister står bortom allt tvivel.

För det sjunde ska man ha klart för sig att arbeten inte uppstår ur tomma intet, vilket Ylva Johansson och en stor del av politikerna tycks tro. Det finns en viss mängd arbeten på arbetsmarknaden och de blir inte fler för att politikerna sätter in lika åtgärder. Arbete skapas av att det finns behov av att ett arbete utförs, och någon som vill och kan betala för detta arbete. Man kan ju diskutera om fler arbeten inom offentlig sektor i form av handläggare på migrationsverket, SFI-lärare, tolkar, hemspråkslärare och andra liknande yrkeskategorier är riktiga arbeten, eller bara är arbeten som bekostas av offentlig sektor (stat, landsting, kommuner), och skapade som ett resultat av den förda migrationspolitiken. 2013 hade vi ett skattetryck som var 43% av BNP emedan snittet för OECD var 34%, (Källa: Ekonomifakta). Det går alltså inte att höja skatter mer eftersom vi redan har ett av världens högsta skattetryck, det enda man kan göra är att omfördela av de skattepengar som finns. Detta gör man redan, och vi har inget försvar, taskiga pensioner, dåliga skolor, dålig sjukvård m.m. Allt emedan migrationsverket bara behöver säga hur många miljarder de behöver så vips - öppnas Moder Sveas skattkista enligt deras önskemål.
”Hållbart asylmottagande” – yeck!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har tyvärr kommit till en bister insikt.

Det är fullständigt meningslöst att anlägga ett logiskt och resonerande perspektiv på invandringspolitiken. Godhetsapostlarna är så uppfyllda av sitt poserande inför varandra - med mina pengar - så de är överhuvudtaget ej kontaktbara.

Den bistra insikten är att det måste gå åt helvete. Ordentligt åt helvete.

Kravaller i förorten, kommuner som tvingas höja skatten för att ha råd med poserandet, äldre som får flytta ut för att bereda plats för dem som flyr för sitt liv och är missnöjda med maten, islamiseringen i förorten.

Låt allt bara fortgå och låt det hända snabbt. Varför inte rösta på MP nästa gång för att påskynda vägen till helvetet och den möjliga vändningen.

Det är för sorgligt vilken bedrövlig politikerklass vi har skapat.

Ulmerkotten sa...

Ja, all logik, alla argument och varningssignaler verkar falla helt platt i de politiska debatterna. Men det sorgliga är att de som inte lyssnar inte är några godhetsapostlar - de skadar I stort sett alla svenskar samtidigt som de verkligt hjälpbehövande svälter ihjäl i flyktingläger.
Till och med en gammal centepartist verkar ha börjat fatta som man kan läsa på denna länk: http://www.expressen.se/debatt/flyktingpolitiken-kan-leda-till-att-sverige-gar-in-i-vaggen/

Anonym sa...

Det viktiga för godhetsapostlarna är inte eventuell verkan i verkligheten utan den egna upplevelsen av godhet. Denna egoism är helt dominerande och styrande för deras agerande.

Typfall är Westerberg uttåg ur studion när Ny Demokrati kommit in i riksdagen, Ohlys vägran att sminkas samtidigt som Åkesson hos SvT och idag Adam Tenstas uttåg ur TV4-studion.

Detta är människor av en typ som är så extremt självupptagna att de aldrig kan avstå ett tillfälle att posera. Någon argumentation är aldrig aktuell och behövs inte. "Titta på mig och min rättfärdiga markering, såg ni, jag tog avstånd".

Gud, så patetiskt och egocentriskt.

Ulmerkotten sa...

Har man inga argument brukar det vara två alternativ som gäller: antlingen svammel och inte svar på frågor, eller bara avlägsna sig.