tisdag 26 april 2011

Ett exempel på rastertekniken


Att göra lite källforskning och fundera lite är alltid kul. Polisen har alltså publicerat en Ikaroslista bestående av 18 personer som är efterlysta. Två av namnen på listan är efterlysta för bedrägerier, Jonas Lundén och Johan Falksol. Dessa två är efterlysta för bedrägerier, många och mot barn och en präst. OK, bedrägerier i all kriminell ära, men sedan tittar man på de övriga 16, som uppenbarligen inte är av svensk härkomst blir bilden på vad som är ett grovt brott en annan; Grova narkotikabrott, mord, grov narkotikasmuggling, slagit ihjäl med baseballträ, knivmord, grov vållande till annans död, grovt vapenbrott.
Man får liksom bilden av att man inkvoterat de båda svenskarna för att ge bilden av att det inte är bara personer från utlandet, eller med utländsk härkomst som begår allvarliga brott. Läsarna kollar väl inte alla detaljer utan det viktiga är att visa namn och bild på två svenskar på Ikaroslistan. Någon sade helt enkelt; ”Faen det ser inte bra ut ur PK-aspekt om alla på denna lista inte är svenskar”. Alltså kvoterade man in två stycken svenskar för att vara PK.

Nästa steg i utvecklingen hittar vi i lokalpressen Nerikes Allehanda, och denna artikel; man hittade i Ikaroslistan över efterlysta två personer från länet, alltså går man ut med en stor bild och namn på Jonas Lundén, emedan den andre personen pixlas. Man frågar sig alltså, bland alla de mycket grova brottslingar som finns på Ikaroslistan, drar man upp en som uppenbarligen ser mest svensk ut av 18, har begått de minsta brotten och dessutom tror man att han är i Brasilien. Den andre är tydligen friat från misstankar för ett bankrån, men är dömd för andra grova brott. Men det intressanta är att han pixlas, och inget namn anges i NA, om han nu är så efterspanad att han är på denna lista borde det väl vara så att man borde gå ut men namn och bild? Eller vill man inte ha fast honom? Det är helt enkelt så, och det finns det otaliga exempel på att om en svensk, med svenskt namn begår ett brott har media inga som helst problem med att gå ut med både identitet och bild, det är då av intresse för läsarkretsen. Är det däremot någon med utländsk bakgrund eller dito utseende, är det irrelevant helt plötsligt att gå ut med bild eller namn.

Ytterligare ett exempel på hur media för medborgarna bakom ljuset med den s.k. rasertekniken denna gång i två steg när det gäller propaganda. Först har vi selektionsprocessen till Ikaroslistan i sig självt där de två med svensk namn ter sig som kriminella änglar mot de andra, och sedan i andra steget hur lokalpressen noggrant selekterar vilken information som ska tillhandahållas.

Finns det någon enda tidning i hela landet som vågar komma till min slutsats, eller ens dra upp det faktum att 16 av de 18 som finns på listan uppenbarligen är av utländsk härkomst eller utlänningar? Nix, inte en chans.

Precis detta är rasertekninken i propaganda, man selekterar ut den information man vill tillhandahålla, och på så sätt, och med den selekterade informationen skapar sig medborgarna den bild över vad man tror är verkligheten som man vill ha.

Käre medborgare som kan ditt personnummer, och har "rent mjöl i påsen";  Visst är det bra att du får information och inte propaganda via media? För vem vill betala för propaganda? Tror du det ska stå med stora bokstäver över artikeln; "Obs; Detta är propaganda!"?

Inga kommentarer: